duminică, 9 aprilie 2023

GRYFICE - POLONIA

Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de cultură
și arhitectură din localitatea poloneză GRYFICE, denumire germană
GREIFENBERG IN POMMERANIA, voievodatul POMERANIA 
DE VEST, din vremuri diferite, câteva trimiteri poștale ilustrate,
un timbru judiciar, un jeton, o insignă și o medalie locale. 
 
Vechiul gimnaziu
Strada pietonală Ruta
Liceul Boleslaw
Școala de afaceri
Fabrica de zahăr
Sediul Poliției
Podul
Poarta Vysoca 
Piața
Poarta Kamienna
Piața Victoriei și Biserica Sfânta Maria
Gara
Curtea de justiție
Biserica Sfânta Maria și Cascada
Biserica Sfânta Maria
Fostul liceu nr.2
Biblioteca publică municipală
Turnul pulberărie
Arhitectură locală
Trimiteri poștale 
Insignă locală
Timbru judiciar local
Jeton local
Medalie locală

xxx

"PROPAGANDĂ"
O CARICATURĂ DE 
MARGARETA CHITCATII
UN CATREN PROPRIU
O VORBĂ DE DUH 
DE LA UN ÎNAINTAȘ
UN DUEL EPIGRAMATIC

___________xxx___________

CÂTEVA MEDALII
ȘI INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa". 

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.

 
Școala de aplicație pentru artilerie și rachete antiaeriene
Labor omnia vincit improbus (Prin muncă grea se obține orice)
Prezint mai jos câteva repere și date calendaristice în devenirea și transformările a ceea ce s-a numit Școala de aplicație pentru rachete și artilerie antiaeriene. Centrul de Perfecţionare Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, moştenitorul de drept al primei instituţii de învăţământ de artilerie, este astăzi continuatorul tradiţiilor şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu, înfiinţată la București, la data de 7 aprilie 1881, prin Înaltul Decret nr.998 al Regelui Carol I. La 25 iulie 1920, în baza Ordinului Ministerului de Război nr.2464, şcoala de Aplicaţie a Artileriei se mută la Timişoara, iar în 1940 la Pitești. La 1 octombrie 1948, şcoala de Ofiţeri şi Subofiţeri de Artilerie din Pitești în garnizoana Sibiu. La 26 octombrie 1970 s-a înfiinţat, la Sibiu, şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie „Ioan Vodă”. Între anii 1991 și 1997 a funcţionat la Sibiu, în aceeaşi locaţie, Institutul Militar de Artilerie şi Geodezie „Ioan Vodă”. Anul 1997 este unul de referinţă pentru învăţământul de artilerie: la 1 iunie s-a înfiinţat şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete „Ioan Vodă” şi şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete Antiaeriene. La 15 august 2002, cele două instituţii au format împreună şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, cu sediul în aceeași garnizoană. Data de 1 august 2005 aduce o nouă modificare, prin înfiinţarea Centrului de Pregătire pentru Artilerie Terestră „Ioan Vodă” şi Centrului de Pregătire pentru Artilerie Antiaeriană „General Gheorghe Popescu”, în cadrul şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu”. La 1 septembrie 2008, s-a înfiinţat, prin fuzionarea celor două centre de pregătire, Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”. La 1 septembrie 2019, şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu” şi Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă” din compunere, se transformă în Centrul de Perfecţionare Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, cu sediul în Sibiu.
Cupa U.T.C. 1989 (schi) (Uniunea Tineretului Comunist)
Uniunea Tineretului Comunist (cunoscută și prin acronim U.T.C.) a fost organizația de tineret şi rezerva de militanţi a Partidului Comunist Român. Sus am aplicat stema Uniunii Tineretului Comunist din România, iar mai jos carnetul de membru și drapelul U.T.C.. 
În timpul Republicii Populare Române, organizaţia s-a numit Uniunea Tineretului Muncitor (acronim U.T.M.) Ea a fost întemeiată în anul 1922. În anul 1967 număra 2250000 de membri, adică 11,78% din populația României. Prin Uniunea Tineretului Comunist s-a urmărit înregimentarea tineretului din fabrici, universități, școli, unități militare, în vederea transformării acestuia într-un susținător fidel al regimului dictatorial. Tineretul era supus unei educații în spiritul marxist-leninist și unui învățământ politic. Se încerca chiar anularea gândirii individuale a tinerilor. Aceștia luau cunoștință numai despre realizările mult exagerate ale partidului. Ideologii comunişti împărtăşeau credinţa că orice ființă umană poate fi transformată radical în urma unui intens proces de manipulare prin propaganda de masă. Această credinţă a comuniștilor era întărită de supoziţii sumbre despre natura umană şi a societăţii. Exista siguranța că, pe scară largă, la nivel social, utilizând instrumente coercitive şi de control, omul poate fi schimbat, supus, subordonat, mai ales tineretul în formare. Marxism-leninismul amesteca fascinaţia faţă de mulţime cu teama şi neîncrederea faţă de aceasta. Acest lucru se observă foarte bine în atitudinea faţă de tineri. Din cauza legăturilor slabe cu vechiul regim, aceștia apăreau ca ipostazierea perfectă a „omului nou” şi ca masă de manevră ideală. Totuși, erau trataţi cu infinită suspiciune. Reţeaua de organizaţii comuniste s-a întins cu precădere spre categoriile de populaţie de care regimul îşi lega interesele. Totodată, acestea erau suspectate ideologic: tinerii, ţăranii, intelectualii, soldaţii şi muncitorii. După spusele lui Lenin, pentru regimul comunist, aceste organizaţii aveau menirea de a funcţiona pe post de „curele de transmisie” între Partidul Comunist şi popor. Stalin a adoptat aceleaşi idei. El considera că, din rândul organizaţiilor de masă, trebuie să facă parte: asociaţiile fără partid ale femeilor, organele de presă, uniunile de tineret, sindicatele, cooperativele, organizaţiile de fabrică şi uzină. Uniunea Tineretului Comunist din România a fost constituită după modelul sovietic. Prin această organizaţie se reuşea îndoctrinarea masivă a tinerilor, precum şi implicarea acestora în activităţile regimului. Se urmărea ca, după terminarea studiilor, tineretul să servească partidului. Uniunea Tineretului Comunist din România a fost constituită după modelul sovietic. Prin această organizaţie se reuşea îndoctrinarea masivă a tinerilor, precum şi implicarea acestora în activităţile regimului. Se urmărea ca, după terminarea studiilor, tineretul să servească partidului. Uniunea Tineretului Comunist a fost o organizație de tineri creată de către Partidul Comunist din România. Prin aceasta se urmărea înregimentarea tineretului român, din fabrici, universități, școli, unități militare, în vederea transformării acestuia într-un susținător fidel al regimului dictatorial. În cadrul UTC, tineretul român era supus unei educații în spiritul marxist-leninist și unui învățământ politic. Se încerca chiar anularea gândirii individuale a tinerilor. Aceștia luau cunoștință numai despre realizările mult exagerate ale partidului. În mai toate scrierile din perioada comunistă, cu privire la Uniunea Tineretului Comunist, se evidenția importanța pe care aceasta o juca în rândul tuturor tinerilor. UTC se afla sub conducerea Partidului Comunist Român. Conducerea comunistă aprecia UTC ca fiind acea organizație care reușește mereu să-și găsească loc în fruntea luptei maselor de tineri. Aceștia, alături de întregul popor, au acţionat pentru afirmarea năzuinţelor de unitate şi independenţă naţională, de progres social şi prosperitate economică a patriei. 
Schiul este un sport de iarnă care constă în coborârea unor pante înzăpezite pe schiuri prinse de ghetele echipamentului individual. El cuprinde mai multe discipline sportive din care amintesc; schi fond, schi alpin, slalom, sărituri cu schiurile etc.  
1 Martie 1895 - La mulți cu sănătate!
Mărțișorul oferit în ziua de 1 martie este considerat un talisman al norocului, al prețuirii și bunăstării. Este dăruit doamnelor și domnișoarelor de către bărbați, în semn de admirație și respect și este purtat de acestea timp de două săptămâni ori toată luna martie. Ziua de mărțișor, 1 Martie, are două legende cunoscute și astăzi, care dezvăluie cum au apărut primii vestitori ai primăverii și care este legătura cu culorile clasice ale mărțișorului, alb și roșu. Prima legendă a mărțișorului spune că Soarele, pus de Dumnezeu să lumineze și să încălzească pământul, a fost furat de un zmeu timp de trei anotimpuri, până în timpul iernii, când un viteaz a mers să-l înfrunte pe zmeu și a eliberat Soarele. În timpul luptei, viteazul a fost rănit, iar sângele i s-a scurs pe zăpada albă. După ce zăpada s-a topit, în locul respectiv au răsărit ghiocei, vestitori ai primăverii. A doua legendă a mărțișorului povestește cum Primăvara, aflată la plimbare la marginea pădurii, a văzut un ghiocel pe care l-a îngrijit, i-a îndepărtat zăpada din jur, totul pentru a-l ajuta să crească. Însă Primăvara a fost pedepsită de Iarna rece, care a trimis ger și zăpadă, iar ghiocelul a înghețat. Primăvara a vrut să-i țină de cald ghiocelului cu mâinile, dar s-a rănit la un deget și i-au curs câteva picături de sânge peste ghiocel și peste zăpada din jurul ei. Ghiocelul și-a revenit și astfel Primăvara a învins Iarna.Tradiția de mărțișor în Moldova spune că pe 1 Martie fetele sunt cele care dăruiesc mărțișoare bărbaților, iar aceștia le oferă femeilor mărțișoare pe 8 martie. În Dobrogea, mărțișorul se poartă până la venirea berzelor, apoi este aruncat spre cer, pentru ca norocul să fie mare și înaripat. În localități transilvănene, mărțișorul este purtat în primele două săptămâni ale lunii martie, după care acesta este atârnat de uși ori ferestre sau de coarnele animalelor domestice, deoarece se spune că astfel se pot speria duhurile rele. În Banat, fetele se spală cu zăpadă în ziua de 1 Martie, pentru a fi iubite mereu. În Bucovina există obiceiul ca de 1 Martie, părinții să lege copiilor și o monedă de argint ori aur de gât sau de mână. Moneda se leagă cu șnur roșu, un găitan din două fire răsucite din mătase roșie ori albă și se numește „mărțișor”, „mărțiguș” sau „marț”. Acest obicei este urmat pentru a le purta noroc copiilor și pentru a fi curați și sănătoși precum argintul la venirea primăverii.Mărțișorul nu trebuie aruncat la gunoi după ce a trecut perioada în care nu se mai poartă. Se spune că dacă îl arunci, acest lucru îți va aduce ghinion. Mărţişorul se leagă într-un singur nod şi te apără, în perioada în care îl porţi, de ghinioane. Mamele care pun mărţişor în piept sau la mâna copilului lor trebuie să aibă grijă să nu fie văzute de o femeie însărcinată. Se spune că dacă această superstiţie nu este respectată, bebeluşul se va naşte cu un semn. În unele zone predomină superstiţia conform căreia Baba Dochia va trimite gerul înapoi dacă de 1 Martie au loc diferite activităţi gospodăreşti. Tocmai din acest motiv femeile nu spală, nu dau cu mătura, ci doar pregătesc bucatele pentru masă. În prima zi a lunii martie se spune că este bine să consumi vin roșu, pentru a avea un an plin de prosperitate. Pe 1 Martie nu este bine să te cerți cu nimeni și nici să stai supărat, deoarece riști să rămâi supărat până la venirea toamnei. Pe lângă Mărțișor, în prima zi de primăvară se transmit și mesaje de 1 Martie. Mesajele transmise în această zi fac trimitere la simbolistica mărțișorului, la idea de renaștere a naturii și vieții. Urările de la început de primăvară sunt pline de bucurie, speranță și optimism. În mesajele de Mărțișor se folosesc cuvinte precum „primăvară”, „ghiocei”, „mărțișor”, „flori de primăvară”, etc
Insignă militară specialist clasă
Forțele militare ale oricărui stat, deci și ale țării nostre, sunt categorisite pe diverse specialități militare de pregătire și instruire. În baza unor baremuri dinainte stabilite militarii sunt testați periodic asupra nivelului de pregătire și, dacă corespund acestor baremuri sunt declarați specialiști de clasă și distinși cu insigne de Specialist de clasă 1, 2 sau 3, diferite ca model de la o specialitate militară la alta. Obținerea unei asemenea distincții, meritorii atrage uneori după ea o promovare în funcție și întotdeauna o creștere neînsemnată a soldei lunare. Nu am găsit niciun fel de informații despre cărei specialități militare ar putea aparține această insigne, deși aș putea presupune că este vorba despre “trupe de negociatori sau trupe de menținere a păcii.
Propact - 9 mai 1993
Produsul medalistic de mai sus este o insignă realizată la comanda  Propact. Propact este numele sindicatului național al țăranilor și proprietarilor români. Insigna marchează data fondării acestui sindicat – 9 mai 1993, ce are sediul general în municipiul București, pe Strada Victoriei, la nr. 55.
P.C.L.D.O. - Partidul creștin al libertății și drepturilor omului 
Produsul medalistic de mai sus este o insignă realizată la comanda  Partidului Creștin al Libertăților și Drepturilor Omului (P.C.L.D.O). Studiind netul nu am găsit nicio informație despre acest partid politic, dar pot presupune că este un partid politic cu existență vremelnică de după Revoluția din Decembrie 1989. Se știe că insigna este confecționată din aluminiu și are dimensiunile de 2,5 x 3,4 milimetri. Deasupra am postat poza unui carnet de membru al PCLDO.  

________________ooOoo________________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
Titlu de una acțiune nominativă în valoare de 500 lei
Societate pe acțiuni - TIMIȘIANA
INSTITUT DE CREDIT ȘI ECONOMIE - Timișoara
Detaliu vignetă de pe o felicitare portugheză
Detaliu vignetă de pe un bilet spaniol de loterie
con_dorul@yahoo.com
MOUSAIOS - 10.04.2023

Niciun comentariu: