miercuri, 15 decembrie 2021

MONUMENTE ALE EROILOR BUZOIENI - COMUNA NĂENI

Năeni, în trecut Năeni-Proșca, este o comună din județul Buzău, care include și satele: Fântânele, Fințești, Proșca și Vârf, ce este situată pe versantul sudic al dealului Istrița, în vestul județului. Ea este deservită de șoseaua județeană DJ205, care o leagă spre sud de șoseaua națională DN1B, care leagă Buzăul de Ploiești, și spre est de comunele Pietroasele, Merei și Vernești. La Fințești, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ104N, care duce spre vest în județul Prahova la Jugureni. La recensământul din anul 2011 comuna număra 1805 locuitori, în scădere față de recensământul anterior (anul 2002 – 2047 locuitori), dintre care: români – 97,39% și restul – necunoscută sau altă etnie. Componența confesională a comunei buzoiene Năeni, astăzi se prezintă aproximativ astfel: ortodocși – 97,78% și restul – nedeclarată sau altă religie. În comuna Năeni se află situl arheologic de interes național din punctul „Zănoaga” aflat la 4 km nord de satul Fințești. El cuprinde două așezări din care una fortificată, aparținând culturii Monteoru din Epoca Bronzului (mileniile al III-lea–al II-lea î.e.n.), precum și o așezare din epoca migrațiilor (secolele al IV-lea–al V-lea e.n.). În rest, alte cinci obiective sunt incluse pe lista monumentelor istorice din județul Buzău: patru situri arheologice — două la Fântânele și două la Proșca și un monument de arhitectură – biserica „Sfânta Treime” (cu clopotnița) din satul Proșca, datând de la începutul secolului al XIX-lea. Prima atestare documentară a comunei apare în hrisovul domnitorului Constantin Brâncoveanu din 7 mai 1709 prin care întărea mănăstirii Slobozia stăpânirea a 33 de pogoane de vie în dealul Năianilor ot sud Saac.
În anul 1925, Societatea “Cultul eroilor” din Bucureşti a ridicat în curtea şcolii din satul Fințești un monument de tip obelisc, din piatră, căptuşit cu plăci de marmură, aşezat pe un piedestal în trepte de formă pătrată, având în vârf un vultur cu aripile desfăcute, cioplit în piatră. Inscripţia ne spune că a fost ridicat “În amintirea şi spre cinstea celor ce s-au jertfit pentru întregirea neamului. Trupurile lor au rămas la Turtucaia şi Mărăşeşti. Sufletele lor sunt aici şi pretutindeni, străjuind tot ce este mare şi frumos în această ţară”. Pe părţile laterale sunt înscrise numele eroilor din Primul Război Mondial.
În centrul localităţii Năeni locuitorii satului au ridicat un monument din marmură albă sub forma unei coloane aşezată pe un soclu în trepte, având la partea superioară o cruce. Inscripţia aflată pe faţadă ne spune că a fost înălţat în memoria “Eroilor din comuna Năeni morţi în războiul pentru întregirea neamului 1916-1918, în al XII-lea an de glorioasă domnie a M.S. Regelui Ferdinand I, 1926”. Pe coloană sunt săpate însemnele armatei şi numele bătăliilor de la Dragoslavele, Oituz, Mărăşeşti, urmate de numele eroilor, printre care şi cel al învăţătorului Dumitraşcu Gheorghe, căzut în Dobrogea. Monumentul este opera lui Theodor Vidali din Bucureşti.
În centrul satului Vârf, la o întretăiere de uliţe, se află un monument-cruce, din piatră, susţinut de un postament în trepte, de formă pătrată şi protejat de un gard de lemn. Inscripţia ne spune că “Acest monument s-a ridicat cu ajutorul lui Dumnezeu de Constantin Lăstun cu soţia sa Sofica și fiii în amintirea eroilor -1945”. Monumentul a fost construit în anul 1949 şi pe el sunt inscripționate numele eroilor satului căzuţi în cel de-al doilea război mondial.

xxx

O PASTILĂ DE UMOR
O EPIGRAMĂ PROPRIE
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ
UN DUEL EPIGRAMATIC

_________xxx_________

CÂTEVA MEDALII
ȘI INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa". 

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

Ștefan Bathory
Produsul medalistic de mai sus este o medalie de deces, realizată în anul 1586, la moartea lui Ștefan Bathory. Este o piesă dim material comun, de formă rotundă, cu diametrul de 44,9 milimetri, fiind gravată de I.I.Reichel F. În câmpul aversului, în interiorul unui cerc periferic continuu este reprezentat bustul spre stânga al lui Ștefan Bathory, purtând mantou cu guler de blană și căciulă cu penaj prins prin intermediul unei agrafe. Periferic circular, la partea superioară, este aplicată inscripția: “STEPHANUS BATOREUS”. Pe revers, în interorul unui cerc periferic continuu este aplicată o inscripție pe 16 rânduri orizontale: “PRIN(cep)S: TRANSYLV: (aniae) / ANNAE JAGELONAE / REGINULAE SPONSUS, / ELECT:(us) IN REGEM A(nno) D.(omini) 1575. / D.(ie) 16. DEC: (embris) CORON:(atus)
AN(n) OSEQUEN= / TE D.(ie) 30. MAII GEDANENSES AD / OBSEQUIUM ADEGI(t) POLOCIAM / VITEPSCUM ET LIVONIAN REIP: (ublicae) / ARMIS RESTITUIT TRIBUNALIA / INSTAURAVIT ACADEMIAM / VILNENSEM EREXIT JUSTUS / STRENUUS, ERUDITUS, IMMATURA MORTE / SUBLATUS GRODNAE, / A.(nno) D.(omini)  1576. AET(ate) 54. R.(egni) 11 / D.(ie) 12 DEC:(embris)” (Principe al Transilvaniei, soț al reginei Anna Jagellona, ales rege în anul Domnului 1575, în ziua de 16 decembrie, încoronat în anul următor în ziua de 30 mai, pe cei din Danzig i-a obligat la omagiu (vasalic), a redat republicii cu armele Polotzk, Vitebsk și Livonia, a instaurat tribunal, a ridicat Academia din Wilna, drept, neobosit, erudit, răpit de o moarte prea grabnică la Grodno în anul Domnului 1586, în vârstă de 54 de ani, în al unsprezecelea an de domnie, în ziua de 12 decembrie.)
După moartea lui Ion Sigismund Zapolya, Imperiul otoman a impus ca principe al Transilvaniei pe Ștefan Bathory (în limba maghiară Bathory Istvan). Ștefan Báthory (născut în septembrie 1533 la Șimleu și decedat la data de 12 decembrie 1586 la Grodno, Uniunea polonă-lituaniană, astăzi Belarus) a fost principe al Transilvaniei între anii 1571 – 1575 și rege al Poloniei din anul 1575 până la moartea sa, în anul 1586. Trăgându-se dintr-o familie nobilă, intră direct în slujba lui Ion Sigismund Zapolya, principele Transilvaniei. La moartea principelui rămas fără urmași, la data de 25 mai 1571, Ștefan Báthory este ales de către nobilimea Ardealului, împotriva voinței habsburgice de la Viena, care voia un alt pretendent ca principe al Transilvaniei. După alegerea lui Ștefan Báthory a izbucnit un conflict militar în Transilvania, Ștefan Báthory alungându-l din țară pe rivalul său, Ferdinand I, împărat al Sfântului imperiu roman, în anul 1572. În iunie 1574 tronul Poloniei devine vacant, deoarece Henric al III-lea al Franței de Valois (vezi Henric al IV-lea al Franței) preferă să devină regele Franței, întorcându-se în țară. După plecarea acestuia, urmează o luptă internă între nobilii polonezi, pentru desemnarea urmașului pe tronul Poloniei. În cele din urmă, tronul Poloniei îi revine lui Ștefan Báthory, cu condiția să se căsătorească cu Ana, descendentă a familiei Jagiello, care avea deja 53 de ani, o căsătorie cu țeluri politice. Când primește vestea neașteptată de numire pe tronul Poloniei, la întâlnirea din Mediaș, îl convinge pe fratele său Cristofor Bathory să preia tronul principatului Transilvaniei. Ștefan Báthory a fost încoronat la 1 mai ca rege al Poloniei.
Insigna - Salvamont
Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România (A.N.S.M.R.) este o organizatie profesionala a salvatorilor montani din Romania, asociatie nonguvernamentala, de utilitate publica. ANSMR are un numar de aproximativ 750 de membrii organizati in 53 de echipe Slavamont pe intreg teritoriul national. ANSMR are ca obiect promovarea valorilor profesiei de Salvator montan, scolarizarea si atestarea persoanelor care doresc sa desfasoare aceasta profesiei si sprijinirea membrilor sai. Această asociație a luat ființă în anul 1993, funcționează pe baza Legii 200 din anul 2004 și are sediul central în Brașov, pe Strada Panselelor, nr. 23, bloc 1. 
Principalele misiuni ale asociației sunt:
 • Perfectionarea profesionala a tuturor membrilor Salvamont
 • Imbunatatirea si sutinerea dezvoltarii profesiei de Salvator montan
 • Imbunatatirea legislatiei Salvamont din Romania
Domeniul de activitate al organizației este intervenția în situații de criză. In prezent Dispeceratul Național Salvamont acoperă 80 de zone montane cu echipe de profesioniști și voluntari care  asigură patrularea preventivă, asigurarea permanenței la punctele și refugiile Salvamont, căutarea persoanei dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare și transportarea accidentatului sau a bolnavului la proxima unitate sanitară. 
Insigna - Patrula școlară
Patrula şcolară de circulaţie a reprezentat și reprezintă o formă de educaţie rutieră prin care elevii pot transpune în practică, în condiţii reale de trafic, cunoştinţele privind circulaţia pe drumurile publice, însuşite în timpul activităţilor educative cu tematică rutieră. Scopul acestui proiect educaţional este siguranţa deplasării elevilor pe drumurile publice din zona unităţilor de învăţământ pentru prevenirea implicării acestora în accidente de circulaţie. Patrulele şcolare de circulaţie acţionează numai în dreptul trecerii pentru pietoni semnalizate corespunzător prin marcaje şi indicatoare. Ele sunt afiliate cercurilor de circulație rutieră ce sunt organizate în unel școli. Din ele fac parte elevi și eleve cu rezulatate bune la învățătură. Periodic se  organizează concursuri între patrulele școlare, dar și între elevii același instituții de învățământ, pe probleme de circulație. Întreaga activitate se desfășoară prin colaborarea strânsă dintre Inspectoratele Scolare Județene ale Învățământului și Poliției urmărindu-se prevenirea implicării elevilor în accidente de circulație dar și educația lor privind circulația pe drumurile publice. 
Romtelecom - Cosmorom - Ote Internațional
2001 - Odiseea Păcii 
Romtelcom SA, denumire actuală Telekom Romania Communications, este o companie de telecomunicații, lansată pe data de 13 septembrie 2014. Compania, fiind o subsidiară a Deutsche Telekom. Romtelecom a luat naștere cu mult timp înainte, ea fiind operatorul național de telefonie fixă, domeniu în care a deținut monopolul până la 1 ianuarie 2003. În iunie 2010 compania avea în portofoliu 2,6 milioane de clienți de telefonie fixă. Compania, deținută inițial de Statul Român, aparține Organizației Elene de Telecomunicații (OTE), care deține 54,01% din acțiuni și al cărei acționar majoritar este, la rândul său, Deutsche Telekom. Restul de 45,99% din acțiuni au rămas în posesia Statului Român. Principalele domenii de activitate ale companiei sunt: Internetul, Televiziunea prin satelit, Televiziunea IPTV și Telefonia fixă. Prezint mai jos câteva repere calendaristice în dezvoltarea telecomunicațiilor în România:
 • În 1930 se înființează SART („Societatea Anonimă Română a Telefoanelor”), cu 90% capital străin, din partea ITT (SUA);
 • În perioada 1949 – 1989 după naționalizare, Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor încorporeză compania de telecomunicații fîcând uriașe investiții (se crează rețele subterane și în toate orașele se introduce telefonia automată).
 • După 1989 se înființează Rom-Post-Telecom, ca operator de stat în domeniul telecomunicațiilor, poștei și difuzării televizate;
 • În 1997 Romtelecom devenea societate pe acțiuni fiind pregătită pentru privatizare;
 • În 1998 OTE achiziționează 35% dintre acțiuni, plus 16% uzufruct, plătind 675 milioane USD și preluând managementul companiei;
 • În anul 2000 se lansează telefonia mobilă Cosmorom, pentru ca în 2002  să o depășește pe cea fixă.
 • În anul 2006 Romtelecom a lansat serviciul de televiziune digitală prin satelit numit Dolce, un serviciu de succes, în aprilie 2008  ajungând la 500.000 clienți - rată de penetrare 33%.
 • În 13 septembrie 2014 Romtelecom este rebranduit sub numele de Telekom România.
Insigna vechime 7 ani - R 3 C (Regimentul 3 ?)
Produsul medalistic de mai sus este o insignă de vechime șapte ani realizată la comanda unei unități militare din vremea regalistă – R 3 C. Este vorba despre Regimentul 3 dar nu se știe exact ce ar putea însemna acest C (cavalerie sau cercetare ?) și nici în ce garnizoană ar fi putut fi dislocat. Insignele militare regaliste pentru vechime contineau simboluri ale regalităţii şi se deosebeau de la o unitate la alta, pe când în regimul comunist, dar şi în prezent se emiteau şi se emit insemne (ordine sau medalii) unice, ca reprezentare grafică, pe toata armata, împărţite în trei clase (1, 2 şi 3) pe care se înscria şi se înscrie vechimea neîntrereupă în muncă de 5, 10, 15, 20 de ani sau mai mult. Este necesar de precizat că acordarea acestor insemne de vechime era însoţită şi este însoţită de o mică majorare a retribuţiei lunare sau de o avansare în grad la exceptional (dacă persoana era bine văzută, a se înţelege - apreciată,  de către şefi.
Unicapital este numele unei firme bucureștene fondate în data de 19 octombrie 1995. Această firmă are ca obiect principal de activatate – activități de consultanță pentru afaceri și management. Adresa de corespondență a firmei este: Bucuresti Sectorul 1, Strada Puțul lui Zamfir, Nr. 18, Camera S1, Etajul III, Codul postal 11683.

____________ooOoo____________

PERSONALITĂȚI CULTURALE
PE BANCNOTELE LUMII
Matematicianul francez Urban Le Verrier,
 a trăit între anii 1811 - 1877
Detaliu vignetă de pe o felicitare românească
Detaliu vignetă de pe un set de cupoane 
de raționalizare a bunurilor de larg consum
din vremea războiului civil spaniol
con_dorul@yahoo.com
    MOUSAIOS - 16.12.2021

Niciun comentariu: