joi, 19 august 2021

JACHYMOV - CEHIA

Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de cultură 
și arhitectură din localitatea cehă JACHYMOV (denumire germană
SANKT JOACHIMSTHAL), regiunea KARLOVY VARY, din
vremuri diferite, câteva trimiteri poștale ilustrate, o veche monedă, 
un jeton și o insignă locale.
Primăria
Muzeul
Turnul castelului
Hotelul Palace
Palatul Radium
Hotelul Terminus
Pensionul Mignon
Parcul
Hotelul pension Dagmar
Biserica Sfântul Joachim
Centrul acvatic Agricola
Mina Svornost
Memorial dedicat victimelor terorii sovietice 
şi prizonierilor politici din lagărele de muncă
Arhitectură locală
Vedere generală
Trimiteri poștale
Monedă locală din anul 1525
Insignă locală
m   
Jeton local

xxx

O EPIGRAMĂ PROPRIE
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ
UN DIALOG EPIGRAMATIC

___________xxx___________

CÂTEVA MEDALII
ȘI INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa". 

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.  

În seviciul patriei - 15 ani
Legea nr. 573/2004 stabilește câteva reguli privind semnul onorific În Serviciul Patriei. Acest semn onorific se acordă ofițerilor și funcționarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, care au 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. Semnul onorific În Serviciul Patriei se prezintă sub forma unei piese ovale, uşor bombată, având înălţimea de 35 mm şi lăţimea de 30 mm, care are câmpul fin granulat şi care are aplicată marginal atât pe avers, cât şi pe revers, o cunună deschisă formată din frunze de laur la dreapta şi frunze de stejar la stânga, late de 6 mm, legate în partea de jos cu o fundă. Central sunt înscrise cu cifre romane aurite numerele: „XV”, „XX” sau „XXV”. Documentul însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul. Atestatele pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei sunt validate prin semnătura sau parafa miniştrilor ori a conducătorilor instituţiilor centrale autonome ale statului care le conferă. În cazul decesului unui titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei, însemnul rămâne în posesia moştenitorilor legali. Semnul onorific În Serviciul Patriei, indiferent de categorie, se poartă pe partea stângă a pieptului, după toate ordinele româneşti sau străine, înaintea crucilor şi medaliilor. Se poartă întotdeauna numai însemnul ultimei categorii primite. Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă și maiştrilor militari, subofiţerilor şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, urmând reguli asemănătoare. Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei şi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
Petre Herescu 1865 - 1915 
Labor improbus omnia vincit (Prin muncă obții totul)
100 de ani de urologie în România 1909 - 2009
A.R.U. - Asociația Română de Urologie 
Petre Herescu a fost un medic urolog româși profesor la Universitatea din București. Este considerat întemeietorul școlii românești de chirurgie renală, profesând la spitalele Filantropia și Colțea.  A trăit în perioada anilor 1868 – 1915, el fiind autorul operei de pionierat în domeniul urologiei știintifice din România  – “Clinica bolilor urinare". 
A locuit într-o vilă frumoasă situată pe bulevardul Dacia, la nr. 52, a se vedea poza de mai sus. Vila Petre Herescu a fost construită de Grigore Cerchez și Alexandru Clavel între anii 1911 - 1913, în stil romantic cu elemente neogotice. A fost concepută pentru a servi deopotrivă drept locuință dar și cabinet de consultații.
Insigna - PETROM
După 1989, odată cu tranziția la o economie de piață, a fost creată Regia Autonomă a Petrolului, Petrom R.A., care a preluat toate activitățile de exploatare a resurselor de țiței. În 1997, Petrom R.A. a fost transformată în Societatea Națională Petrom S.A., care includea mai multe zone de producție, două rafinării, activitate de produse chimice, rețele de transport și entități locale de distribuție (PECO). În 2001, Societatea Națională a Petrolului este listată la Bursa de Valori din București, iar în 2002 se demarează procesul de privatizare, finalizat în 2004 prin achiziția de către OMV, companie austriacă, a 51,01% din acțiunile SNP. Compania este reorganizată din toate punctele de vedere: operațional, financiar, siguranță, mediu, oameni. În perioada 2005 – 2020, OMV Petrom a investit 16 mld euro, iar contribuțiile la bugetul de stat se ridică la aproximativ 32 de miliarde de euro, pentru aceeași perioadă, devenind cel mai mare contribuabil la bugetul de stat. Procesul de reorganizare începe în 2005 când este anunțată strategia de business și este demarat un amplu proces de modernizare a tuturor activiăților. Din 2006, Petrom a implementat sistemul informatic SAP pentru automatizarea proceselor de bază din domeniile financiar, control, managementul materialelor, vânzări și distribuție și resurse umane. Unul din cele mai importante rezultate a fost automatizarea a peste 4000 de sonde. In 2007, Petrom anunța prima descoperire de țiței offshore de după 1989, Delta 4, în apele de mică adâncime din Marea Neagră. In octombrie 2009 este inaugurată fabrica de gaze de la Midia, o investiție de 90 de milioane de euro. În anul 2010 este pus în funcțiune sistemul de livrare a gazelor de la Hurezani. Proiectul cuprinde o stație de compresoare, o stație de măsurare a gazelor și 11,5 km de conductă.  În 2011, Petrom face o descoperire semnificativă de gaze în Oltenia. La momentul punerii în producție, sonda Totea 4539 era cea mai mare din România. În 2012, OMV Petrom si ExxonMobil anunță descoperirea hidrocarburilor în blocul Neptun. În același an, este inaugurată centrala electrică de la Brazi, care a costat 530 de milioane euro. În anul 2014 sonda de explorare Marina 1 identifică un nou zăcământ offshore de țiței în perimetrul de mică adâncime Istria. Este finalizat programul de modernizare a rafinăriei Petrobrazi, pentru care s-au investit 600 de milioane de euro. În anii care au urmat, OMV Petrom a continuat procesul de creștere sustenabilă. Strategia de extindere în regiune începe să se concretizeze, în urma preluării unor perimetre de explorare offshore în apele teritoriale ale Mării Negre din Bulgaria și Georgia, în 2020. Rafinăria Petrobrazi este permanent îmbunătățită pentru a răspunde cererii pieței și a cerințelor de mediu. Din 2005 până în 2020, au fost investiți 1,8 miliarde de euro, din care aproximativ o treime au fost destinați reducerii impactului asupra mediului.Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007-2020, compania a alocat aproximativ 72 milioane euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală. Țara lui Andrei este platforma de responsabilitate a OMV Petrom prin care sprijină proiecte pentru comunitate și pentru îmbunătățirea vieții în domenii precum crearea de noi locuri de muncă, accesarea educației non-formale și cultivarea spiritului civic. În 2019, OMV Petrom a făcut o donație fără precedent, în valoare de 10 milioane de euro, către Asociația Dăruiește Viata, pentru construirea spitalului de oncologie pediatrică. În contextul pandemiei de Covid-19, s-a implicat activ în sprijinirea asociațiilor și a comunității, prin donarea a 1 milion de euro către Crucea Roșie precum și multe ale acțiuni locale menite să sprijine lupta împotriva răspândirii virusului. Redau aici câteva cifre din anul 2020, a să înțelegem ce înseamnă OMV Petrom:
  • Cifra de afaceri: 14,717 miliarde lei
  • Investiții: 3,2 miliarde lei
  • Contribuții la bugetul de stat: 9,6 miliarde lei
  • Număr angajați: ~11000
Astăzi OMV Petrom  este cea mai mare companie de energie din Sud-Estul Europei, cu activități în sectoarele Explorare și Producție, Rafinare și Marketing, Gaze Naturale și Electricitate. Grupul exploatează în România rezerve dovedite de petrol și gaze, explorează potențiale noi zăcăminte în România, Bulgaria și Georgia, produce electricitate prin intermediul centralei electrice de la Brazi, procesează țiței la rafinăria Petrobrazi și operează o rețea de 793 de benzinării în România, Moldova, Bulgaria și Serbia sub două branduri, Petrom și OMV.
Insigna - Pionier creator
Organizația Pionierilor a fost o organizație comunistă a copiilor români de vârstă școlară (8-14 ani). Era precedată de apartenența la organizația Şoimii Patriei și succedată de apartenența la Uniunea Tineretului Comunist. La sfârșitul celui de al doilea război mondial ia naștere organizația „Pionierii României”, pentru care a fost creată în 1945 revista „Înainte”. Doi ani mai târziu, în 1947, pionierii au fost încadrați în UAER - Uniunea asociațiilor de elevi din România. Pe 30 aprilie 1949, într-o ședință festivă la care a participat toată conducerea de partid și stat, 500 de copii au rostit, în incinta Teatrului Giuleşti (pe atunci Palatul cultural Gheorghe  Gheorghiu-Dej), angajamentul de pionier. În perioada 1949-1966 mișcarea pionierească a fost subordonată Uniunii Tineretului Comunist.Mai jos e reprezentată o revistă Star spre viitor a pionierilor și șoimilor patriei, editată de Consiliul Național al Organizației Pionierilor. C.C. al P.C.R. va adopta, la plenara din aprilie 1966, hotărârea: „Cu privire la îmbunătățirea activității Organizației Pionierilor”, prin care se stabilea ca aceasta să aibă organe de conducere proprii (consilii pionierești la diferite nivele, în frunte cu Consiliul Național al organizației). 
În luna noiembrie a aceluiași an, a avut loc prima conferință națională a Organizației Pionierilor, la care au fost adoptate principalele documente statutare: „Statutul unităților și detașamentelor de pionieri din Republica Socialistă România” și „Regulamentul Consiliilor Organizației Pionierilor din Republica Socialistă România”. În 1984, la aniversarea a 35 de la crearea organizației, aceasta avea 2695000 membri. În Statutul Organizației Pionierilor din Republica Socialistă România era foarte clar stipulat faptul că este o organizație revoluționară de masă a copiilor, uniunea tuturor detașamentelor și unităților de pionieri din Republica Socialistă România, care îi ajută pe pionieri să cunoască și să înțeleagă politica Partidului Comunist Român, îi mobilizează să participe, după puterile lor, la înfăptuirea acesteia. "Organizația Pionierilor educă școlarii în spiritul patriotismului socialist, al dragostei și devotamentului nemărginit față de poporul nostru, față de Republica Socialistă România, față de Partidul Comunist Român, ajută pe toți copiii să cunoască tradițiile și trecutul glorios de luptă ale poporului și ale clasei muncitoare pentru eliberare națională și socială, să îndrăgească frumusețile și bogățiile țării, le cultivă mândria patriotică pentru realizările obținute în construcția socialismului." 
Insigna de membru al organizației de pionieri 
Intrarea în cadrul organizației se făcea într-un cadru festiv, prin rostirea următorului angajament: „Eu, ...(numele si prenumele), intrând în rândurile Organizației Pionierilor, mă angajez să-mi iubesc patria, să învăț bine, să fiu harnic și disciplinat, să cinstesc cravata roșie cu tricolor." Imnul (neoficial al) organizației era "Am cravata mea, sunt pionier". În orașele mari s-au constituit case ale pionierilor. La București Palatul Cotroceni a fost Palat al Pionierilor în perioada 1949-1976, iar în 1985 a fost inaugurată noua clădire a Palatului Pionierilor (astazi Palatul naţional al copiilor). Organizația Pionierilor acorda distincții individuale și colective. Cele individuale erau: tresele, titlurile „Pionier de frunte”, „Cutezătorul”, „Pionier fruntaș în munca patriotică”, „Meritul pionieresc” și insigne pe genuri de activitate. Cele colective constau în diplome cum ar fi: „Unitate fruntașă”, „Detașament fruntaș” și „Grupă fruntașă”. 
Deasupra am postat uniforma, ecusonul, cravata, centura, eghileții și drapelele Organizației de pionieri. Primii care au avut ideea inregimentarii ideologice a copiilor si chiar au pus-o in practica au fost fascistii italieni.  In "Noua Roma" anuntata de Mussolini dupa preluarea puterii in Italia la 22 octombrie 1922, baietii au fost inregimentati pe categorii de vârsta in patru organizatii fasciste, toti fiind purtatori de uniforme si insigne si trebuind sa se supuna unor ritualuri specific militare: "Fiii lupului" pentru baieteii de la patru la opt ani, "Ballila" pentru cei intre opt si 14 ani, "Avantguardisti" pentru adolecentii intre 14 si 18 ani si, in fine, "Giovanni Fascisti" pentru tinerii peste 18 ani, inainte de a deveni membrii ai partidului fascist italian. Cei ce si-au trait copilaria si adolescenta in anii comunismului vor recunoaste cu usurinta cum "Fiii Lupului" au devenit "Soimii Patriei", "Ballila" s-au numit "Pionieri", iar "Avantguardisti" si "Giovanni Fascisti" au fost sursa de inspiratie a viitorilor utecisti, care, spre deosebire de modelul fascist italian, nu au avut o uniforma proprie. 
Orice clasa forma un detasament de pionieri, la fel cum orice scoala generala forma o unitate de pionieri, iar structurile se esalonau ierarhic pâna sus, in umbra "conducerii superioare" a partidului comunist. Desigur, nu doar comunistii români au preluat si amplificat modelul fascist de indoctrinare a tinerilor: nazistii au creat mult mai celebra organizatie "Hitlerjugend", care a dat jertfe perfect fanatizate chiar si pe ruinele fumegânde ale Berlinului, iar sovieticii au dat fenomenului inrolarilor comsomoliste o dimensiune de masa si un caracter obligatoriu. In România comunista, a nu fi mai intâi pionier ("Soimii patriei" au aparut ulterior) si apoi membru al UTC echivala cu o cvasiexcludere de facto din comunitatea scolara, cu povara unui paria, stigmatizat pentru intreaga cariera viitoare. Sigur, era ceva foarte, extrem de grav in privinta respectivului daca nu era membru sau, si mai rau, fusese exclus din rândul pionierilor sau al utecistilor, deoarece chestia asta ramânea definitiv "la dosarul" nefericitului. Uniforma de pionier, cu toate accesoriile si eghiletii specifici diferitelor functii ierarhice de "conducere" (comandant de detasament, comandant de unitate etc.), ceremoniile ritualice cu trompete si formule de raport, juramintele de credinta si angajamentele urlate in public, defilarile si serbarile in fata parintilor, taberele de vara cu regim preferential si program special, muncile patriotice prestate ostentativ au fost ingredientele menite sa transpuna in viata retetele leniniste de "spalare a creierului". In conditiile in care orice alternativa era interzisa in epoca, sistemul a functionat cateva decenii bune, dar, contrar tezelor leniniste, doar pe moment: liderii politici actuali ai fostelor tari cu regim comunist au fost inevitabil pionieri, utecisti si majoritatea chiar membri ai partidului comunist. (Sursa Net – Calin Hentea)
Insigna - Pentru merite deosebite în muncă
Regimul comunist de tristă amintire a instituit un amplu ansamblu de măsuri de convingere-impunere-schimbare a conștiinței cetățenilor. În cadrul acestui ansamblu de măsuri se include și stufosul sistem de insigne și medalii prin care se încerca mobilizarea tuturor categoriilor de oameni ai muncii pentru obținerea de rezultate și mai bune în activitatea fiecăruia. Aceste distincții acopereau toate domeniile de activitate, erau confecționate de metal mort, fiind strident colorate și încărcate cu simboluri comuniste. Aici se încadrează și insigna Pentru merite deosebite în muncă. Baterea și conferirea acestui gen de insigne era una din căile și mijloace la îndemână pentru convingerea-impunerea-schimbarea conștiinței cetățenilor. Se vorbea despre “formarea omului nou, constructor și apărător devotat al cuceririlor revoluționare ale poporului. Se cerea astfel “o eficiență sporită în toate domeniile de activitate dar și economii de orice fel, la sânge”. Aceste distincții acopereau toate domeniile de activitate, erau confecționate din metal mort, fiind strident colorate și încărcate cu simboluri comuniste. De pe insignă nu lipsesc laurii de pe margine simbolizând  “victoria finală” în efortul de creare a “societății socialiste multilateral dezvoltate” și a “omului nou” precum și panglica tricoloră – ce simboliza dragostea de pământul strămoșesc” .

____________ooOoo______________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
Titlu 100 acțiuni a cinci sute lei 
deplin vărsat total 50000 lei Cluj 1946
BANCA CENTRALĂ 
PENTRU INDUSTRIE ȘI COMERȚ S.A. CLUJ
Detaliu vignetă de pe o felicitare românească 
Detaliu vignetă de pe un bilet spaniol de loterie
con_dorul@yahoo.com
MOUSAIOS - 19.08.2021

Niciun comentariu: