duminică, 6 decembrie 2020

AMPSIN - BELGIA


Mai jos admiri și alte poze reprezentând monumente de cultură și 
arhitectură din localitatea belgiană AMPSIN, comuna AMAY,
 provincia LIEGES, regiunea VALONIA, din vremuri diferite,
dar și câteva vechi trimiteri poștale și o medalie locală. 
Biserica
Castelul
Biserica și Monumentul eroilor
Monumentul eroilor
Cimitirul eroilor francezi
Gara
Ferma Castelului Sart
Piața centrală
Cariera
Strada Centrală
Ecluza
Poșta
Piața bisericii
Portul
Trimiteri poștale 
Medalie locală

xxx

O EPIGRAMĂ PROPRIE
O PASTILĂ DE UMOR
O POEZIE 
UMORISTICĂ PROPRIE
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ

___________xxx___________

CÂTEVA MEDALII
ȘI INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.  

(Gheorghe Doja)
Războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja - 1514
Născut într-o familie de mici nobili secui, Gheorghe Doja a participat la răscoala din 1506, atrăgându-şi caracterizarea de “tâlhar cunoscut în întreg regatul Transilvaniei”. A obţinut iertarea în urma participării sale la luptele cu turcii. La 16 aprilie 1514, arhiepiscopul primat al Ungariei, Tamás Bakócz, publica bula papei Leon X, care chema la o nouă cruciadă antiotomană. La 24 aprilie, la Buda, Doja era numit conducător al cruciadei.
La chemarea sa s-au strâns în tabăra de pe câmpul Rákos circa 40000 de ţărani şi sărăcime orăşeneasca, dornici să scape de obligaţiile feudale. În aceste tabere apar dispute între ţărani şi nobili degenerează inclusiv în ciocniri armate. Dorind să determine revenirea acasă a ţăranilor, la 23 mai 1514 Toma Bakocz dizolvă tabăra cruciată de la Buda, măsură ce a declanşat răscoala. Au loc lupte grele între nobili și țărani, fiind cucerite localitățile Arad, Nădlac, Şiria şi Lipova. Nobilimea s-a grupat în jurul voievodului Transilvaniei - Ioan Zapolya. Alte forţe nobiliare s-au concentrat sub comanda lui Ştefan Báthory la Timişoara, cetate pe care ţăranii au supus-o asediului.  Confruntarea decisivă între oastea răsculaţilor condusă de Doja şi forţele nobiliare a avut loc la 15 iulie 1514 sub zidurile cetăţii. Prinsă între forţele comandate de Ştefan Báthory, cele comandate de Bornemisza János și cele ale lui Ioan Zapolya oastea ţărănească a fost înfrântă.
Doja şi colaboratorii săi căzuţi în captivitate au fost supuşi unui supliciu groaznic la 20 iulile 1514. Trupul lui Doja a fost sfârtecat în patru părţi ce au fost expuse în fata cetăţilor Buda, Pesta, Alba Iulia şi Oradea, iar capul la Szeged. Urmarea acestui război ţărănesc a fost teribilă. Regatul maghiar a ajuns incapabil să reziste invaziei turcilor otomani, fiind învinşi decisiv la Mohács, în 1526. În timpul comunismului, latura naţională, maghiară a acestui război a fost minimalizată tacit, iar latura antifeudală, deci implicit împotriva nobilimii majoritar maghiare, a fost ridicată în slăvi, din motive evidente. Gheorghe Doja a rămas în istorie ca un mare conducător şi luptător pentru libertăţile ţărănimii asuprite din Transilvania.
Set 2 insigne - Retezat
Retezat este numele unui masiv muntos și parc național din România. Munții Retezat fac parte din Carpații Meridionali, grupa muntoasă Retezat-Godeanu. Acești munți se înalță între două depresiuni importante, Petroșani și Hațeg și între două râuri importante, Râul Mare care îi delimitează la nord și est și Jiul de Vest care îi delimitează la sud. Cel mai înalt vârf din Munții Retezat este vârful Peleaga având o altitudine de 2509 metri. În acești munți se află cabanele: Baleia, Buta, Gențiana, Pietrele și Rotunda. Lacurile din Munții Retezat sunt majoritatea de origine glaciară, din care 40 lacuri mari și mijlocii, 18 lacuri mărunte, toate permanente. Dintre acestea cele mai importante din punct de vedere turistic sunt: Biliboaca, Bucura, Zănoaga, Galeșu, Florica, Viorica, Ana, Peleaga, etc. Deasupra am postat o poză cu Lacul Bucura din Munții Retezat. 
 
Parcul national Retezat – bijuteria arcului carpatic, are o suprafata de 38138 hectare. El a fost infiintat in anul 1935 la initiativa profesorului Alexandru Borza in prezent avand statutul de arie naturala protejata de interes national si international, recunoscut ca Rezervatie a Biosferei din anul 1979. O suprafaţă de 1932 ha este rezervație științifică.  În interiorul său există douăzeci de vârfuri de peste 2000 m (Vârful Peleaga 2509 m-cel mai inalt din Retezat) şi peste 80 de lacuri glaciare, între care Lacul Bucura, care este cel mai mare lac glaciar din ţară, si lacul Zanoaga-cel mai adanc lac glaciar din tara. Parcul este renumit pentru diversitatea floristică şi faunistică, adăpostind aproape 1190 specii de plante superioare, 90 specii de plante endemice, 130 de plante rare sau vulnerabile, 50 specii mamifere, 185 specii de păsări, 9 specii de reptile, 5 specii amfibieni. Din 2004 parcul devine membru al fundatiei PAN Parks, iar din 2007 este propus ca sit al retelei ecologice europene Natura 2000.  
Insigna - Cupa UTC 1986 - badminton
(Uniunea Tineretului Comunist)
Badmintonul este un sport în care doi jucători sau două perechi de jucători joacă plasându-se fiecare de câte o parte a unui fileu care împarte terenul dreptunghiular în două jumătăți egale. Cei doi jucători sau două perechi câștigă puncte lovind un fluturaş (minge) cu racheta astfel încât acesta să treacă peste fileu și să aterizeze în terenul advers. Terenul de joc are mărimea de 13,4 x 5,18 m la meciurile de simplu și de 13,4 x 6,1 m la meciurile de dublu. Același teren este folosit și pentru meciurile de simplu și dublu, cu diferența că se trag niște linii despărțitoare vizibile. Terenul este împărțit în două părti egale de un fileu (plasă) cu înălțimea de 1,524 m la mijloc și 1,55 m la capete. Jocul se termină când sportivul (sportivii) câștigă două seturi de 21 puncte.
Uniunea Tineretului Comunist (cunoscută și prin acronim U.T.C.) a fost organizația de tineret și rezerva de militanți a Partidului Comunist Român. Sus am aplicat stema Uniunii Tineretului Comunist din România. În timpul Republicii Populare Române, organizația s-a numit Uniunea Tineretului Muncitor  (acronim U.T.M.) Ea a fost întemeiată în anul 1922. În anul 1967 număra 2250000 de membri, adică 11,78% din populația României. 
 
Mai sus admiri steagul şi carnetul de membru UTC.  
Insigna - I.P.A. M.I.C.M. -X ani - 1962 - 1972 
(Institutul de Proiectare Automatizări)
(Ministerul Industriei Constructoare de Mașini)
I.P.A. S.A., denumire oficială actuală completă Societatea comercială pentru cercetare, proiectare și producție echipamente și instalații de automatizare, a fost înființat în anul 1960 ca Institut de cercetare – proiectare pentru automatizări. IPA SA şi-a păstrat până în prezent profilul de bază:cercetare – dezvoltare, proiectare, producţie, montaj, service şi consultanţă pentru echipamente si instalaţii de automatizare şi tehnologia informaţiei (IT), deservind industriile (chimie, petrochimie, energetică, materiale de construcţii, metalurgie, construcţii de maşini etc.), protecţia mediului (control emisii procese/ emisii noxe, monitorizare parametri meteo-hidro), servicii pentru cetăţean şi comunităţi (informatizare spaţii publice, control iluminare piste aterizare-decolare, monitorizare parametri seismici, supraveghere comportare baraje hidrotehnice, sisteme de securitate şi alarmare incendiu).După 1990, IPA SA şi-a păstrat profilul şi obiectul principal de activitate, completându-l cu alte activităţi, inclusiv ca furnizor de formare profesională continuă. Din 1997, IPA SA a adoptat o structură organizatorică potrivită competiţiei, devenind mai eficientă şi mai profitabilă. Sediul central al instituției (poza de mai sus) este situat în București, pe Calea Floreasca, la nr. 169. IPA S.A. are și trei sucursale zonale:
 • IPA SA Sucursala CIFATT Craiova, str. Stefan cel Mare, nr. 12
 • IPA SA, Sucursala CIFATT Cluj, str. Zorilor, nr. 15
 • IPA S.A. Galati, Str. Portului, nr. 23 C
 • Societatea este structurată pe trei direcții:
 • Direcția „Proiecte Internaționale”
 • Direcția „Programe Automatizări Industriale”
 • Direcția „Programe Automatizări Domeniu Public, Mediu, Servicii”
 • IPA S.A. oferă următoarele produse și servicii:
 • Aplicații industriale pentru conducerea proceselor
 • Sisteme și aplicații informatice
 • Sisteme integrate de securitate
 • Proiecte internaționale
 • Proiecte naționale de cercetare-dezvoltare, inovare
 • Fonduri structurale
 • Formare profesională
 
Distincțiune la studiu 1901 - 1902
Învățământul primar
Produsul medalistic de mai sus s-a realizat în anul 1901 și este o Distincție de studiu conferită elevilor sârguincioși din învățământul primar. Așa era obiceiul în vechime ca elevilor premianți să li se ofere o medalie ce să le atârne la gât. Astfel se încuraja dragostea de carte în vremurile acelea. Medalia are toartă, este confecționată din bronz și este rotundă cu diametrul de 30 milimetri, fiind opera renumiților gravori români Carniol și Radivon. Pe avers este reprezentată stema mijlocie a Regatului România, sub care este un ornament și o panglică desfășurată, având înscrisă deviza regală: “NIHIL SINE DEO” (Nimic fără Dumnezeu), înconjurată de inscripția circulară plasată periferic între două cercuri liniare continue: “ÎNVEȚĂMÂNTUL PRIMAR”. 
Pe revers este reprezentată o cunună din două ramuri de laur, legate jos cu o fundă, ce încadrează o inscripție pe patru rânduri (primul arcuit celelalte orizontale): “DISTINCȚIUNE / LA / STUDIU / 1900 / 1901”.  

__________ooOoo_________

PERSONALITĂȚI CULTURALE
PE BANCNOTELE LUMII
Compozitorul austriac Wolfgang Amadeus Mozart
a trăit între anii 1756 - 1791
Detaliu vignetă de pe o felicitare românească
Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni germane
con_dorul@yahoo.com
MOUSAIOS - 06.12.2020

Niciun comentariu: