marți, 1 ianuarie 2019

MONCAO - PORTUGALIA


Mai jos admiri și alte poze reprezentând monumente de cultură și 
arhitectură din localitatea portugheză MONCAO și o insignă locală
Cetatea
Piața mare
Clădirea arhivelor
Arhitectură locală și monument
Arhitectură locală
Insignă locală

xxx

O EPIGRAMĂ PROPRIE
O PASTILĂ DE UMOR
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ

_________xxx_________

CÂTEVA MEDALII
ȘI INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.
Constantin Brâncuși 2011 * 1876 - 1957
Constantin Brâncuși se nãște la data de 19 februarie/2 martie 1876, în localitatea Hobita, județul Gorj și moare la data de 16 martie 1957 la Paris. Începe scoala pimarã la Pestisani (1883), continuã la Brãdiceni; se angajeazã la Târgu Jiu, Slatina si Craiova; urmeazã cursurile scolii de Meserii din Craiova (1894-1898); scoala de arte frumoase din Bucuresti, clasa profesorului Ion Georgescu (din 1898). În vacanta de varã a anului 1897 pleacã la Viena unde se angajeazã în atelierul unei fabrici de mobilã. La întoarcere în Craiova, modeleazã bustul lui Gheorghe Chitu, fondatorul scolii. La Craiova sculpteazã un Cap de copil, bustul lui Vitellius (1898), Capul lui Laocoon si Studiu, iar cu sprijinul doctorului Dimitrie Gerota realizeazã un Ecorseu pentru care i se acordã medalia de bronz (1901). Consiliul Judetean al Prefecturii Dolj îi acordã o bursã (3 iul. 1900). În 1904 pleacã pe jos la Paris, fãcând popasuri la Budapesta, Viena si Munchen (unde se presupune cã frecventeazã cursurile Academiei Regale de Belle-Arte); practician în atelierul lui Rodin; îl întâlneste pe Modigliani. La Paris îsi desãvârseste pregãtirea artisticã devenind cel mai mare si cel mai cunoscut sculptor român, fiind unul dintre animatorii principali ai plasticii noi, întemeietor al scolii moderne de sculpturã. Lucrãrile sale se gãsesc în tarã si strãinãtate, în muzeele din Olanda, Tãrile Scandinave, Franta, Statele Unite ale Americii etc. Marele sculptor este decorat cu ordinul Steaua României (1923); ordinul Meritul Cultural, la propunerea lui Nicolae lorga (1931) și ales membru post-mortem al Academiei Române abia în anul 1990. 
Mai sus admiri casa memorială Constantin Brâncuși din localitatea Hobița, județul Gorj 
Insigna - Camera deputaților - România
Camera Deputaților din România este una din cele două camere ale Parlamentului. Sediile ambelor camere ale Parlamentului sunt în Palatul Parlamentului (Casa Poporului) din București. Parlamentul României este organul reprezentativ suprem și unica autoritate legiuitoare a României. Parlamentul este bicameral, fiind alcătuit din Senat și Camera Deputaților. Conform Constituției Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. Membrii Camerei Deputaților și ai Senatului sunt aleși prin vot universal în cele 42 de circumscripții electorale, corespunzătoare celor 41 de județe și Municipiului București. Adunarea (camera) deputaților a fost înființată ca și cameră inferioară a Parlamentului român, prin Constituția din anul 1866. Modul de alegere și de funcționare a suferit modificări de-a lungul timpului. A fost desființată prin decret la 5 septembrie 1940 și și-a reluat activitatea în urma alegerilor din 20 nai 1990.  
U.T.C. (Uniunea Tineretului Comunist)
Olimpiada de iarnă a elevilor - Sanie - Locul III - 1970 

Uniunea Tineretului Comunist (cunoscută și prin acronim U.T.C.) a fost organizația de tineret şi rezerva de militanţi a Partidului Comunist Român. Sus am aplicat stema Uniunii Tineretului Comunist din România și carnetul de membru UTC.  
În timpul Republicii Populare Române, organizaţia s-a numit Uniunea Tineretului Muncitor (acronim U.T.M.) Ea a fost întemeiată în anul 1922. În anul 1967 număra 2250000 de membri, adică 11,78% din populația României. Sus am postat drapelul organizației UTC.  
Insigna A.A.F. (Asociația Administratorilor de Fond)
Asociatia administratorilor de fonduri – A.A.F. (fosta U.N.O.P.C. pana in mai 2008), este organizatia profesionala independenta neguvernamentala a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv (O.P.C) din Romnia care reuneste: 19 societati de administrare a investitiilor (S.A.I.) care administreaza 53 fonduri deschise de  investitii (O.P.C.V.M.) si 14 fonduri inchise de investitii (A.O.P.C.), 5 societati de investitii financiare (S.I.F) foste Fonduri ale proprietatii private și 3 banci depozitare. La Adunare Generala a Membrilor EFAMA, desfasurata la Copenhaga in perioada 21- 22 iunie 2007, A.A.F. a fost primita ca membru cu statut de observator in cadrul EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION, pentru ca in luna iunie 2009 sa devina membru EFAMA cu drepturi depline. Asociatia este condusa de un Consiliu director, compus din presedinte, vicepresedinte si cinci membri. Sediul central al asociației este situat pe Splaiul Unirii, nr. 16, etaj IV, cam. 403, sect.4, București. 
Insigna A.A.F. România
(Asociația Administratorilor de Fond)
Misiunile Asociației Administratorilor de fonduri sunt:
 • Să promoveze conceptul de investiţie colectivă în valori mobiliare precum si activitatea membrilor săi;
 • Să contribuie la organizarea si activitatea membrilor astfel încât acestea să corespundă normelor şi standardelor naţionale şi internaţionale în domeniu;
 • Să contribuie la formarea şi dezvoltarea cadrului organizatoric, legislativ şi profesional general care să asigure îmbunătăţirea activităţii membrilor;
 • Să contribuie la asigurarea cunoaşterii de către investitori şi de către publicul larg a activităţii, a drepturilor, avantajelor şi riscurilor legate de activitatea desfăşurată de către membri;
 • Să dezvolte şi să ridice standardele profesionale pentru membrii asociației;
 • Să asigure un înalt nivel de calificare profesionala a personalului angajat al membrilor asociației, compatibil cu standardele de calificare la nivel internaţional;
 • Să stabilească şi să dezvolte legături cu organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale interne şi externe, în scopul promovării schimbului de vederi si de experienţă în domeniu şi pentru promovarea pieţei de capital şi a investiţiilor mobiliare colective în România. 

20 de ani de la absolvirea Școlii militare 
de ofițeri activi a M.I. (Ministerul de Interne)
1983 - 2003 Lex et Honor (Lege și Onoare)
Ca semn de prețuire pentru întreaga activitate 20 ani
Școala de ofițeri activi a Ministerului de Interne, denumire actuală Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” din București este instituția de învățământ care a pregătit și pregătește ofițeri pentru Ministerul de Interne. Încerc mai jos un istoric sumar al acestei instituții speciale de învățământ polițienesc.

 • În baza art. 3 din Decretul nr. 25/1949, pentru înfiinţarea Miliţiei, şi art.6 din Statutul personalului Miliţiei, prin Decizia M.A.I. nr. 2S75 din 20 octombrie 1949 şi Ordinului de zi nr. 66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, s-a hotărât înfiinţarea Şcolii de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti în localul Şcolii de Sergenţi majori din Bulevardul Ilie Pintilie nr.5.
 • Prin Ordinul Directorului General al Miliţiei nr. 87 777 din 22 iulie 1951, Serviciul Organizare a comunicat că "începând cu această dată Şcoala Ofiţeri de Miliţie se va numi Şcoala Centrală de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti".
 • În cursul lunii septembrie Şcoala Centrală de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti s-a mutat din localul din Bulevardul Ilie Pintilie nr.5 în localul din Strada Dobrogeanu Gherea nr.3.
 • Prin Ordinul de Front nr. 95 din 24 aprilie 1953 s-a facut cunoscut că titulatura şcolii va fi Şcoala Pregătitoare Ofiţeri Miliţie Bucureşti.
 • Prin Ordinul Directorului General al Miliţiei (Serviciul cadre) nr.160 391 din 1 iunie 1953, se schimbă titulatura Şcolii Pregătitoare Ofiţeri Miliţie în Şcoala Ministerului Securităţii Statului nr. 7 Bucureşti
 • La data de 23 aprilie 1954, Şcolii Ministerului Securităţii Statului nr.7 Bucureşti i se atribuie indicativ militar U.M. 0564 Bucureşti.
 • Prin Ordinul Direcţiei Cadre M. A. I. nr. 41/202 044/ 478/ 1957, în urma reorganizării ministerului, Şcoala Ministerului Securităţii Statului nr.7, a primit denumirea de Şcoala M.A.I. nr.2 Bucureşti
 • Prin unificarea Şcolii M.A.I. nr. 2 Bucureşti şi a Şcolii M.A.I. nr.4 Sibiu, s-a format Centrul Şcolar M.A.I.
 • În luna aprilie 1960 sediul şcolii de miliţie a fost mutat în Băneasa, în locul Regiunii de Securitate Bucureşti. Prin Ordinul de Front nr. 280 din 16 noiembrie 1960, s-a făcut cunoscut că noua titulatură a Centrului Şcolar M.A.I. va fi Şcoala de ofiţeri M.A.I. nr. 2 Bucureşti.
 • În anul 1972 prin Ordinul Ministrului de Interne al Republicii Socialiste România nr.04045 din 01.07.1972 se înfiinţează Şcoala Militară de Ofiţeri a Ministerului de Interne, instituţie de învăţământ superior, prin desfiinţarea Şcolii Militare pentru pregătirea şi perfecţionarea Ofiţerilor de securitate şi a Şcolii Militare de Ofiţeri M.A.I. Totodată i se atribuie şi indicativul militar unic U.M. 0828 Bucureşti.
 • Prin Hotărârea Guvernului României nr. 431 din 25 Aprilie 1990 se înfiinţează Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri a Ministerului de Interne, instituţie militară de învăţământ superior cu autonomie universitară, subordonată Ministerului de Interne. În cadrul Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne se organizează Facultatea de Poliţie, pentru armele: poliţie , penitenciare, paşapoarte-puncte de control trecere frontieră, pompieri, trupe de pază şi ordine, echivalentă cu studii juridice superioare.
 • Prin Hotărârea Guvernului României nr. 1305 din 15 decembrie 1990 Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne i se atribuie denumirea de „Alexandru Ioan Cuza".
 • Prin Hotărârea Guvernului României nr. 137 din 25 februarie 1991 se înfiinţează Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", instituţie militară de învăţământ superior cu autonomie universitară, subordonată ministrului de interne.
___________ooOoo___________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Politician polonez, fost prim ministru, 
Ignacy Jan Paderewski, a trăit între anii 1860-1941,

Detaliu vignetă de pe o bancnotă lituaniană

Câteva ornamente decorative periferice 
de pe acțiuni germane

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 01.01.2019

Niciun comentariu: