marți, 28 noiembrie 2017

HAZLOV - CEHIA


Mai jos am postat și alte fotografii reprezentând monumente de
cultură și arhitectură din localitatea cehă HAZLOV, denumirea
germană HASLAU, regiunea KARLOVY VARY, 
dar și o trimitere poștală ilustrată.
Castelul
Gara
Izvorul Elster Quelle 
Biserica evanghelică
Altă biserică
Trimitere poștală
Arhitectură locală

xxx

O PASTILĂ DE UMOR
O VORBĂ DE DUH 
DE LA ÎNAINTAȘI
UN DIALOG EPIGRAMATIC

___________xxx___________

O MEDALIE ȘI
CÂTEVA INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.
Insigna militară specialist de clasă (Relații publice)
Forțele militare ale oricărui stat, deci și ale țării nostre, sunt categorisite pe diverse specialități militare de pregătire și instruire. În baza unor bareme dinainte stabilite militarii sunt testați periodic asupra nivelului de pregătire și, dacă corespund acestor bareme, sunt declarați specialiști de clasă și distinși cu insigne de Specialist de clasă 1, 2 sau 3, diferite ca model de la o specialitate militară la alta. Obținerea unei asemenea distincții, meritorii atrage uneori după ea o promovare în funcție și întotdeauna o creștere neînsemnată a soldei lunare.  
Relațiile publice reprezintă funcția managerială distinctă care ajută la stabilirea și menținerea unor limite reciproce de comunicare, la acceptarea reciprocă și la cooperarea dintre o organizație și publicul ei; ele implică managementul problemelor, ajutându-i pe manageri să fie informați asupra opiniei publice și să răspundă cererilor opiniei publice; ele definesc și accentuează obligațiile managerilor de a anticipa tendințele mediului; ele folosesc ca principale instrumente de lucru cercetarea și comunicarea bazată pe principii etice. Cu alte cuvinte, Relațiile publice reprezintă acel element al mixului promoțional, care se bazează în principal pe comunicare nonverbală și nonpersonală, care urmărește evaluarea atitudinii publicului, identificarea acelor aspecte care pot să trezească preocuparea consumatorilor și elaborarea unor programe care să atragă înțelegerea și atitudinea favorabilă a publicului față de firmă și produsele ei, informarea potențialilor clienți cu privire la natura și caracteristicile bunurilor, în vederea încurajării clienților să cumpere produsele sau serviciile sale, a investitorilor să cumpere acțiunile sale, precum și cu scopul convingerii acestora de a repeta procesul de cumpărare. În acest context, relațiile publice apar sub forma contactelor directe realizate, în mod constant și sistematic, de către firme cu diferite categorii de public, cu persoane influente din conducerea altor instituții din țară sau străinătate, cu lideri de opinie, în scopul obținerii sprijinului lor pentru comercializarea produselor sale. Relațiile publice sunt importante și în scopul de a limita potențiale atacuri din partea concurenților sau de orice altă natură. Relațiile publice se pot manifesta și cu prilejul desfășurării unor congrese, simpozioane, reuniuni internaționale în cadrul cărora, pe lângă evocarea și transmiterea unor informații cu privire la întreprindere și produsele sale, se urmăresc și contactele între specialiștii din sectoarele de producție și comercializare, reprezentanții presei etc. 
Sfânta Maria - Maica Domnului
Maica Domnului sau Fecioara Maria  a fost, conform scrierilor Noului Testament,  mama lui Iisus din Nazaret (Hristos). În momentul conceperii lui Iisus Hristos, fapt ce i-a fost revelat de către Arhanghelul Gabriel, ea era logodnica lui Iosif din Nazaret. În tradiția creștină ortodoxă, catolică, anglicană și luterană, precum și în cea musulmană, a rămas prin minune fecioară în timpul conceperii și nașterii lui Iisus.  
Insigna - Voința 1951 - 1971
Începând din anul 1969 datorită răspândirii ideii de mişcare sportivă în rândul elevilor, pionierilor, tinerilor, studenţilor şi membrilor cooperatori, au început să fie organizate anual competiţii zonale şi apoi finale naţionale, la care aveau drept de participare doar membrii cooperatori, elevii şi pionierii, membrii UTC, sau numai studenţii, după caz. Dintre toate aceste competiţii departamentale, cele organizate de asociaţiile sportive Voinţa, au avut un impact major, pozitiv, în dezvoltarea sportului de masă în România. Campionatele asociaţiilor sportive Voinţa în diferite sporturi au premers viitoarea competiţie sportivă naţională - Daciada. 
Insigna - Uniunea sindicatelor
transporturi și telecomunicații - România
Sindicatele sunt forme de organizare a lucrătorilor dintr-o societate comercială, indifirent de activitatea pe care aceasta o desfășoară. Sindicatele luptă pentru apărarea drepturilor angajaților apărându-i pe acești împotriva abuzurilor statului. Pentru a face marilor și gravelor probleme cu care se confruntă sindicatele din societățile comerciale apropiate ca specific sau din domenii apropiate s-au asociat în Uniuni sindicale pe domenii de activitate, cum este și cazul Uniunii sindicatelor din transporturi și telecomuinicații. 
Din această uniune fac parte lucrători din toate ramurile de transport (terestru, maritim și aerian) dar și din telecomunicații (comunicații efectuate la distanță prin radio, telegrafie, telefonie, televiziune dar și rețele de calculatoare). 
Insigna militară vechime 7 ani - R.6 V.
(Regimentul 6 Vânători Linie - Bălți)
Tisa - Carpați - Ardeal - 1896
Regimentul 6 Vânătorie de linie a fost unitatea militară românească subordonată Diviziei 14 Infanterie ce a fost dislocată în orașul Bălți din actuala Republică Moldova. Există multe dovezi scrise că această unitate militară a fost puternic implicată prin ordinele superiorilor în purificarea etnică antievreiască din vecinătatea orașului Bălți, în timpul celui de-al dopilea răzbi mondial. Iată ce a scris sergentul Ștefan Manolache supraviețuitor al acelor evenimente; “Am participat cu Regimentul 6 vânători la toate luptele pe care acestă unitate le-a purtat în Basarabia împotriva trupelor sovietice. Aveam gradul de sergent şi comandam o grupă de mitraliere. Din toate dramele petrecute pe front, cea care m-a impresionat cel mai mult s-a petrecul la sfârşitul lunii iulie în preajma satului Mateuţi. Începând cu data de 18 iulie 1941 regimentul nostru a trecut noi la atac, alungând inamicul spre Nistru. După trei zile de urmărire inamicul înfrânt a dispărut din faţa noastră, astfel că regimentul a continuat înaintarea, cu avangarda în faţă, fără a mai fi în contact cu acesta. În capul regimentului, după avangardă, urma compania 1 puşcaşi care era întărită cu un pluton de mitraliere din care făceam parte şi eu. Atunci când compannia trecuse aproape în întregime peste rambleul căii ferate Bălţi, Râbniţa, la imediat sud de satul Mateuţi, asupra ambelor flancuri ale acestei subunităţi s-a declanşat un foc năprasnic de arme automate care a provocat numeroase victime. Faţă de cele petrecute, comandantul regimentului, colonelul Mateeş, a ordonat să se încercuiască zona din apropierea localităţii pe unde trecuse coloana, pentru capturarea inamicului care declanşase focul. Au fost capturaţi peste 900 de civili, de naţionalitate evrei. Din cercetările făcute a rezultat că trupele sovietice nu au permis acestor evrei să treacă la est de Nistru şi le-a spus: „Dacă vă trebuie Basarabia, s-o apăraţi”, i-a înarmat, le-a dat această misiune şi ei, au acţionat. Toţi aceşti prizonieri au fost predaţi armatei germane (la acea dată Divizia 14 infanterie din care făcea parte regimentul meu era subordonată Armatei 11 germane).

____________ooOoo____________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Regele Christian X al Islandei
a trăit între anii 1840 - 1947 și a condus între anii 1912 - 1947

Detaliu vignetă de pe un nodgeld austriac
(bancnotă locală de necesitate)

Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni germane

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 28.11.2017

Niciun comentariu: