miercuri, 15 februarie 2017

MANTEIGAS - PORTUGALIA


Mai jos am postat și alte fotografii reprezentând monumente de 
cultură și arhitectură din localitatea portugheză MANTEIGAS, 
dar și câteva trimiteri poștale, vederi generale sau aeriene.    
Biserica Sfânta Maria
Biserica San Pedro
Hotelul Inatel
Monumentul eroilor
Parcul
Pârtia de schi
Trimiteri poștale
Vedere aeriană
Vederi generale
Arhitectură locală

xxx

O PASTILĂ DE UMOR
UN DIALOG EPIGRAMATIC
O VORBĂ DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI

__________xxx__________

CÂTEVA INSIGNE
DIN JUDEȚUL BOTOȘANI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".
Insigna - Mihai Eminescu
160 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu
Ce-ți doresc eu ție dulce Românie 
1850 - 15 ianuarie - 2010 - Dărăbani
Insignă realizată de numismatul și colecționarul Stelian Brânzei - Botoșani
Mihai Eminescu, nume real Mihail Eminescu, a fost un poet, prozator şi jurnalist român, socotit de cititorii români şi de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. El s-a născut la data de 15 ianuarie 1850 în localitatea Ipotești din județul Botoșani și a decedat la data de 15 iunie 1889 în București.Eminescu a fost activ în societatea politico-literară Junimea şi a lucrat ca redactor la Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, în şedinta din 25 ianuarie 1902. Eminescu a fost internat în data de 3 februarie 1889 la spitalul Mărcuţa din Bucureşti şi apoi a fost transportat la sanatoriul Caritas. În data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineaţa, poetul a murit în sanatoriul doctorului Şuţu. În ziua de 17 iunie a fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu – Bucureşti. A fost ales post-mortem (28 octombrie 1948) membru al Academiei Române. 
 
Dărăbani este un oraș din județul Botoșani care mai include și localitășile Bajura, Eșanca și Lișmănița. Este cel mai nordic oraș al România situat aproape de tripla frontieră Moldova, România, Ucraina (nord) și are o populație de 9893 locuitori (anul 2011), din care; români – 95,35% și restul - necunoscută sau altă etnie. Structura confesională a populației este următoarea; ortodocși – 8,71%, adventiști de ziua a șaptea – 4,19%, penticostali – 2,21% iar restul – nedeclarată sau altă religie. Prima atestare documentară a localității parvine din anul 1546 (când se numea Căbiceni) într-un act danie semnat de domnitorul Petru Rareș. Principalele obiective turistice ale orașului sunt; Biserica Sfântul Nicolae,Conacul Teodor Balș, Muzeul Nordului, Muzeul Academicianului (Leon Dănăilă), Cimitirele evreiești și Poiana celor patru stejari, despre care se spune că ar fi plantați de însuși domnitorul Ștefan cel Mare la reîntoarcere după bătălia de la Lipnik. Sus am postat stemele interbelică și actuală, dar și o poză a Primăriei din orașul Dărăbani.
Insigna - Biblioteca publică Botoșani 1882-1982  
Progresul cultural al Botoşaniului din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, impunea înfiinţarea, alături de celelalte lăcaşuri de cultură (liceu, teatru, societăţi culturale) şi a unei biblioteci publice. Acest lucru s-a infăptuit din iniţiativa lui Th. Boian, unul dintre primarii cei mai inimoşi şi luminaţi pe care i-a avut oraşul Botoşani în secolul trecut, prin Hotărârea Consiliului Municipal ce poartă data de 18 martie 1882. În mod oficial, ea a fost inaugurată la 14 noiembrie 1882, în localul Şcolii nr. 1 de baieţi "Marchian". Primul său bibliotecar a fost V. Nadejde, învăţător, viitor membru fondator al Ateneului botoşănean. 
Pe actele de corespondenţa ale bibliotecii este imprimată o ştampilă, special confecţionată, cu înscrisul "Romania Biblioteca din Botoşani 1882". În 1885, biblioteca publica se contopeste cu cea a Liceului Laurian. Chiar daca, în documentele de arhivă, exista puţine date concrete despre evoluţia lecturii publice în perioada 1886-1904, biblioteca publica este mereu prezentă în viaţa spirituală a comunităţii. In 1917 când biblioteca liceului a ars, va arde şi biblioteca publică cu toată zestrea ei. După război începe refacerea fondului de carte şi în 1920 ea are: 970 volume consultate şi 1720 cititori. In 1931 creşte numărul de volume ale bibliotecii (mai ales prin donaţii), în felul acesta, ea putând să desfăşoare o activitate mai bună: 2368 cititori, 1973 volume consultate. 
Insigna - Biblioteca publică Botoșani 1882-1982  
Din anul 1934 găsim în documente denumirea de bibliotecă comunală, funcţionând în localul Primăverii din strada Armeană nr. 11. Multe personalităţi îşi donează acum parte din bibliotecile personale, acestei biblioteci (savantul Gr. Antipa înzestrând-o cu 2000 volume). În 1943 Biblioteca comunală îşi schimbă sediul în casele Tălmaciu, strada Calea Naţională nr. 275. Ea a fost printre primele instituţii culturale din oraş refăcute imediat după eliberare. Ziarul "Clopotul" din 1.02.1945, consemnează: "Nu este o întâmplare că în acest oraş există cea mai mare bibliotecă din nordul Moldovei, conţinând un număr însemnat de cărţi rare şi deosebit de valoroase. După bombardamentul hitlerist, tinerii botoşăneni au adunat din case părăsite, de sub ruine, de pe uliţe, de pretutindeni, cărţi răvăşite", din care, unele se regăsesc în patrimoniul bibliotecii de azi. În mai 1948, conform unui proces verbal de predare-primire a mobilierului şi a unui număr de 15.478 volume, putem vorbi de existenţa unui fond inventariat, o parte din acesta păstrându-se în colecţiile actuale. În 1951, biblioteca publică din Botoşani, ce purta denumirea de "Biblioteca comunală" devine bibliotecă regională, iar în 1952, conform noii împărţiri administrativ-teritoriale, se transformă în bibliotecă raională.În anul 1968, categoria este de bibliotecă municipală, iar din 1974 şi în prezent, bibliotecă judeţeană. Prin decret prezidenţial în noiembrie 1982, la împlinirea a 100 de ani de existenţă bibliotecii i se acordă titlul de Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu". Cu o creştere medie anuală de 18000 volume, patrimoniul actual este constituit din aproximativ 500000 unităţi bibliotecare (cărţi, periodice, discuri, diafilme, diapozitive, hărţi, standarde, material audio-video etc.), iar numărul utilizatorilor activi a depăşit cifra de 150000. Aceasta dovedeşte că Botoşaniul îşi păstrează tradiţia de oraş cultural. Dorinţa de studiu şi lectură în continuă dinamică, face din instituţia noastră un reper important în viaţa sa spirituală. Prin aşezarea sa geografică oraşul nostru se află destul de departe de marile centre culturale ale ţării. De aceea ne străduim permanent ca prin fondul de publicaţii şi informaţiile obţinute prin mijloace moderne să satisfacem cerinţele cele mai diverse ale utilizatorilor noştri.
Insignă - Biblioteca Județeană Mihai Eminescu - Botoșani
01 decembrie 2006 - Inaugurarea Secției de numismatică și filatelie
SNR (Societatea numismatică română) - Secția Botoșani  
Cabinetul de numismatică și filatelie al Bibliotecii Județene Mihai Eminescu din Botoșani a a fost înfiinţat la data de 1 decembrie 2006, iniţiativă unică în lumea bibliotecilor publice. Cabinetul are drept scop largirea şi diversificarea sferei de informare şi documentare prin contactul utilizatorului cu aceste noi şi specifice unităţi de bibliotecă: monede, medalii, insigne, distincţii, plachete, sigilii, mărci poştale şi timbre diverse, materiale de exploatare poştală. Prin activităţile diverse, organizate permanent cabinetul atrage un public din ce în ce mai interesat atât de informaţiile furnizate cât si de modalităţile de formare a propriilor colecţii.
Insigna - Ion Creangă - 1 martie 2008
Biclioteca județeană Mihail Eminescu - Botoșani
Ion Creangă (născut 1 martie 1837 la Humuleşti şi decedat la 31 decembrie 1889 în Iaşi) a fost un important scriitor roman. Recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveştilor şi povestirilor sale, Ion Creangă este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale autobiografice  Amintiri din copilărie. A fost bun prieten cu poetul naţional al neamului românesc – Mihai Eminescu. Trupul lui Creangă odihneşte în cimitirul Eternitatea din Iaşi.  
Insigna - Județul Botoșani

Botoșani este reședința și cel mai mare oraș al judeţului Botoşani. La 20 februarie 2009 se estima că municipiul Botoşani ar avea o populație stabilă de 116110 locuitori. Oraşul este așezat în partea de sud-vest a județului şi este atestat documentar de pisania Bisericii armene Sf. Maria ce datează din anul 1350. Amplasat la intersecția principalelor drumuri comerciale, de-a lungul vremii, orașul Botoşani a fost un înfloritor târg al Moldovei și un centru al producției meșteșugărești româneşti. Orașul este atestat documentar de pisania Bisericii armene Sfânta Maria care datează din anul 1350. Sus am postat stemele interbelică, comunistă şi actuală ale oraşului, iar dedesubt pozele câtorva monumente de cultură și arhitectură din municipiul Botoșani, de acum sau de altă dată.
 
Biserica Uspenia
Biserica Popăuți
Casa C.Anchele
Azilul Sofian
Prefectura 
Biserica Sfântu Ilie
Calea națională cu Arcul de Triumf
Banca Națională
Biserica Sfântul Gheorghe
Calea Națională
Camera de comerț
Casa Văsescu
Casele J. Ciolac
Cazarma batalionului de vânători
Cazarma Infanteriei 37
Cazarma regimentului 8 roșiori
Clubul Intim și Piața Carol 
Gimnaziul Grigore Ghica V.V. 
Grădina Publică
Hotelul Regal
Internatul Liceului Laurian
Moara
Monumentul eroilor
Monumentul I.G. Duca
Școala izraelită
Școala Markian
Strada principală
Tribunalul
Uzina electrică
Casa Corpului didactic
Casa de cultură
Casa Nicolae Iorga
Întreprinderea Electrocontact
Judecătoria
Liceul August Treboniu Laurian
Mallul
Palatul de justiție
Poșta
Prefectura
Primăria

Botoșani este un judeţ situat în nordul regiunii Moldova din România, care face parte din regiunea de dezvoltare Nord-Est. Judeţul are suprafața de 4986 kilometri pătrați, numără aproximativ 450000 de locuitori şi are capitala în municipiul cu acelaşi nume, Botoşani. Ca subunităţi administrative este compus din 2 municipii - Botoșani, Dorohoi, 5 oraşe - Bucecea, Dărăbani, Flămânzi, Săveni, Ștefănești și 71 de comune. Deasupra am postat harta, stemele interbelică, comunistă şi actuală ale judeţului, iar dedesubt pozele câtorva monumente de cultură și arhitectură din județul Botoșani, din vremuri diferite, dar și o trimitere poștală ilustrată. 
Biserica Mogoșești
Cazarma regimentului 8 Dragoș nr. 29 - Dorohoi
 Palatul comunal - Dorohoi
Parcul Aurora - Dorohoi 
Proprietatea Vameșu - Dorohoi
Școala de băieți nr.1 - Dorohoi
Uzina de fire și fibre sintetice - Săvinești
Mănăstirea Vorona
Mănăstirea Sihăstria Voronei
Mănăstirea Agafton
Monumentul Răscoalei din 1907 - Flămânzi
Primăria - Flămânzi
Trimitere poștală - Dorohoi 

___________ooOoo___________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle a fost un politician liberal din Honduras, care s-a născut la data de 9 octombrie 1781 și a decedat la data de 13 iunie 1850. A fost președintele statului Honduras între anii 1824 – 1827 și al statului Nicaragua între anii 1830 – 1830. În timpul mandatului său, Honduras și Nicaragua au fost state diferite în cadrul Republicii Federale a Americii Centrale.

Detaliu vignetă de pe o bancnotă
fantezie din Slovacia

Câteva ornamente decoratve periferice
de pe acțiuni germane

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 15.02.2017

Niciun comentariu: