vineri, 15 iulie 2016

DACICE - CEHIA


Mai jos am postat și alte fotografii reprezentând monumente 
de cultură și arhitectură, o insignă și o emblemă din 
localitatea cehă DACICE, regiunea BOEMIA.
Biserica Sf. Laurențiu
Mănăstirea Carmelita și Biserica Sf. Anton de Padova
Gara
Hotelul Dyje
Monumentul Cubul de zahăr
Muzeul
Piața Palacky
Motel
Fabrica de bere
Castelul - curtea interioară
Castelul - fațada principală
Castelul - fațada posterioară
Vederi generale
Insignă locală
Emblema poliției locale


***

UN DIALOG EPIGRAMATIC
O PASTILĂ DE UMOR
DIN INTELIGENȚA
POPOARELOR LUMII
CHINA
  1. Cine nu ştie pe unde a intrat, nu va şti pe unde să iasă. 
  2. Când ai 10 paşi de făcut, 9 paşi sunt jumătatea drumului. 
  3. Ştiinţa pe care n-o completezi în fiecare zi, scade în fiecare zi. 
____________xxx____________

O MEDALIE,
CÂTEVA PLACHETE ȘI INSIGNE
DIN JUDEȚUL SIBIU

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

Conform  DEX (Dicţionarului explicativ al limbii române),  PLACHETA este o medalie pătrată sau dreptunghiulară, care, de obicei, are o singură faţă modelată cu desene, basoreliefuri sau inscripţii şi  se oferă ca recompensă la concursuri, alte întreceri de orice fel sau în semn de recunoştinţă faţă de meritele unor personalităţi. Placheta face parte din categoria generală a medaliilor. Medalia îşi are originea în monedele comemorative. Este confecţionată cel mai adesea din metal (aur, argint, bronz, etc). Numele "medalie" derivă din latinescul metallum, fiind preluat de toate popoarele romanice - de italieni (medaglia), francezi (medaille) şi spanioli (edala).  

Insigna - Centrul de instruire
pentru comunicații și informatică "Decebal"
Obiectivul fundamental al centrului de instruire constă în desfăşurarea tuturor demersurilor educaţionale întreprinse în plan teoretic şi practic în vederea dobândirii, actualizării şi dezvoltării la elevi, studenţi şi cursanţi a competenţelor necesare asigurării legăturilor(comunicaţiilor), la diferite eşaloane, la pace, în situaţii de criză şi la război, precum şi de a acţiona în comun cu structurile similare din armatele partenere / aliate. Misiunea centrului de instruire este formarea specializarea și dezvoltarea profesională în arma comunicații și informatică a personalului din Armata României, din celelate structuri ale Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi a unor specialişti din armatele partenere / aliate, capabil să asigure, potrivit funcţiilor pentru care se pregăteşte, managementul îndeplinirii misiunilor specifice, realizează cercetarea şi dezvoltarea aplicativă în arma precum şi coordonarea instrucţiei soldaţilor - gradaţilor profesionişti din Batalionul Instrucţie Comunicaţii şi Informatică „Frații Buzești”.
Mai jos prezint câteva repere istorice din devenirea Centrului de instruire pentru comunicații și informatică. La dta de 1 iulie 1942, prin Ordinul Marelui Stat Major nr. 85959 din 02.06.1942 şi Decretul nr. 3818 din 31.12.1942, se înfiinţează Comandamentul Transmisiunilor Centrul de Instrucţie al Transmisiunilor cu Şcoala de Subofiţeri de Transmisiuni şi Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni, iar la data de 31 decembrie 1942, prin Decretul nr. 3818 din data de 31.12.1942 s-a legiferat separarea armei transmisiuni şi a învăţământului militar de transmisiuni de arma geniu. La data de 15 aprilie 1944, Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni a fost complet evacuată şi instalată în comuna Mihai Vodă, la 30 kilometri depărtare de Bucureşti, iar în data de 27 mai 1944 în localitatea Gura Barza din judeţul Hunedoara, instalarea ei realizându-se de fapt în comunele Gura Barza, Tărăţei şi Crişcior, aflate la 5 km est de Brad. În data de 28 noiembrie 1944 şcoala şi-a reînceput activitatea în vechiul local situat pe Bulevardul Regele Alexandru I al Iugoslaviei, nr.3, în București. În anul 1948 Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni a fost mutată în garnizoana Sibiu pentru ca până în anul 1961 să suporte mulțime de reorganizări. La 1 iunie 1961 Şcoala de Ofiţeri de Transmisiuni a intrat în organica Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri ”Nicolae Bălcescu” - astăzi Academia Forţelor Terestre, pentru ca în data de 1 ianuarie 1972 să se separe iar. Din 15 septembrie 1987 - Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Transmisiuni a primit misiunea să formeze şi maiştrii militari şi subofiţerii de transmisiuni; La 1 august 1990 școala a primit denumirea Şcoala Militară de Transmisiuni “Decebal”; În 22.03.1991 - s-a stabilit înfiinţarea Institutului Militar de Transmisiuni “Decebal” ca instituţie militară de învăţământ superior, prin transformarea Şcolii Militare de Transmisiuni “Decebal” pentru ca la 01 iunie 1997 să devină Școala de Aplicaţie pentru Transmisiuni, Informatică şi Război Electronic; La data de 01 august 2005 - şcoala s-a transformat în “Centrul de Pregătire pentru Comunicaţii şi Informatică” subordonat Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă “General Eremia Grigorescu”; În aprilie 2006 Comisia de Heraldică şi Denumiri a Ministerului Apărării a aprobat denumirea onorifică “Decebal”;

 
Inspectoratul de jandarmi județean Sibiu 
Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu este situat pe Calea Poplăcii la nr. 85 și prin structurile sale specializate, execută următoarele misiuni: apară, prin mijloacele și metodele prevăzute de lege, viața, integritatea corporală și libertatea persoanei, proprietatea publică și privată, interesele legitime ale cetățenilor, ale comunității și ale statului; execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor promoționale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane; execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburata prin orice fel de acțiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare; execută, pe baza planurilor de cooperare, misiuni de menținere a ordinii publice pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor în stațiunile montane din județul Sibiu și pe trasee turistice din zona acestora, ori în stațiuni balneare sau în alte zone de interes operativ; execută, în cooperare cu instituțiile abilitate ale statului, misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale sau al altor activități la care participă înalți demnitari români sau străini pe teritoriul României, în zona obiectivelor și a locurilor de desfășurare a activităților; asigură măsuri de ordine și de protecție a zonelor în care s-au produs sau exista pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situații de urgență ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora; constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, potrivit legii; efectuează, în condițiile legii, acte necesare începerii urmăririi penale pentru infracțiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice, potrivit prevederilor art. 214 din Codul de procedură penală; desfășoară activități de cercetare și documentare în vederea constituirii bazei de date de interes operativ, necesară executării misiunilor specifice, cu persoanele cunoscute cu antecedente în comiterea de acte de dezordine cu prilejul unor manifestări publice, cu cele cunoscute ca aparținând unor grupuri cu comportament huliganic, precum și cu alte informații de interes operativ necesare executării misiunilor; execută, în condițiile legii, la solicitarea autorităților competente, misiuni de urmărire și prindere a evadaților, dezertorilor și a altor persoane despre care există date și indicii temeinice că intenționează să săvârșească sau au săvârșit infracțiuni ori care se sustrag măsurii arestării preventive sau executării pedepselor privative de libertate; execută misiuni de intervenție antiteroristă la obiectivele aflate în responsabilitate sau pentru capturarea și neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranța persoanelor, bunurilor, valorilor și transporturilor speciale; asigură, în condițiile legii, paza sau protecția și apărarea obiectivelor, a bunurilor și valorilor de importanță deosebită, stabilite prin hotărâre a Guvernului, și a obiectivelor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne; asigură, în condițiile legii, paza sau protecția transportului unor valori importante, precum și a transportului armelor, munițiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substanțelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanțe periculoase, definite astfel prin lege. 

Insigna - Promoția 1969 - 27 septembrie - 1994 Sibiu - Jandarmi
Jandarmeria Română este structura militară cu atribuții în menținerea și restabilirea ordinii și liniștii publice, transportul și paza valorilor, bunurilor și materialelor periculoase, cât și paza și apărarea obiectivelor de importanță deosebită. Jandarmeria Română este subordonată Ministerului Internelor și Administrației publice. Jandarmeria a fost fondata în anul 1893 și refondată  după căderea comunismului, în anul 1990. Sus este postat logo-ul Jandarmeriei romane, iar mai jos admiri câteva uniforme ale jandarmeriei interbelice.   
Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei Române a fost 3 aprilie 1850 când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului obştesc, semnând "Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi". Prin această lege, s-a dat statut juridic armei Jandarmeriei şi i s-au stabilit principiile de organizare şi funcţionare. Ca urmare, legea prevedea că Regimentul de jandarmi din Moldova se împarte în două subdiviziuni, fiecare având zona de responsabilitate formată din câte şase ţinuturi (judeţe). La fiecare ţinut era repartizată câte o companie de jandarmi, la care se adăuga cât o companie la Isprăvnicia Iaşului şi la Poliţia Capitalei (Iaşi). În total, 14 companii de jandarmi ce totalizau un efectiv de 1433 jandarmi călări şi pedeştri. Totodată, în această lege se stabilea Jandarmeriei următoarele misiuni: privegherea siguranţei publice, ţinerea unei bune orânduieli şi ducerea la îndeplinire a legilor. În ceea ce priveşte executarea serviciului, se prevedea că Jandarmeria execută un serviciu ordinar, care se realizează zilnic, pe baza regulamentelor sale şi un serviciu extraordinar, pe care îl execută la solicitarea autorităţilor. De asemenea, se prevedea pentru executarea serviciului extraordinar, constituirea de subunităţi mobile. În perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza, Jandarmeria a fost supusă unui amplu proces de modernizare, ca de altfel toate instituţiile statului naţional modern român. Astfel, odată cu transformarea Regimentului de jandarmi în Legion de jandarmi, începe şi procesul de înlocuire treptată a escadroanelor şi companiilor de jandarmi, cu escadroane de dorobanţi, pe baza Ordonanţei nr.896 din 20 iunie 1864. Apoi, prin Legea de organizare a puterii armate în România, din noiembrie 1864 Jandarmeria este organizată pe principii noi, scoasă de sub administraţia Ministerului de Interne şi subordonată direct Ministerului de Război, ca element component al armatei permanente. Legea Jandarmeriei din 1850 şi Regulamentul jandarmilor de oraş din 1665 au constituit principalele documente pe baza cărora şi-a organizat şi desfăşurat activitatea Jandarmeria, iar în perioada următoare au fost documentele care au stat la baza elaborării de noi legi şi regulamente. Perioada 1866-1867 se caracterizează prin transformări în sistemul de apărare al ţării în anii 1868, 1872, 1874 şi 1877, având drept rezultat modernizarea şi pregătirea armatei române, care prin strălucite fapte de arme, în Războiul pentru independenţă al României din 1877-1878 s-a acoperit de glorie, consfinţind independenţa. În anul 1893 s-a aprobat Legea pentru organizarea Jandarmeriei rurale iar în anul 1908 Legea Jandarmeriei.   

Placheta - Expoziția filatelică Mediensfila
Filatelia poate fi definită ca studiul şi colecţionarea produselor filatelice, în special a timbrelor. Dar filatelia înseamnă mai mult decât o simplă preocupare pentru frumos. Provocare, informaţie, prietenie şi amuzament sunt doar câteva din caracteristicile unuia dintre cele mai populare hobby-uri din lume, filatelia. De peste 150 de ani, colecţionarea timbrelor este una din preocupările familiilor regale, vedetelor de film, celebrităţilor din lumea sportului şi a altor persoane din viaţa publică.  
Filatelia este un hobby foarte personal, iar popularitatea sa este determinată de faptul că este flexibil faţă de necesităţile colecţionarului. Înainte de apariţia mărcii poştale, costurile livrării scrisorilor erau achitate de destinatar. Realizarea primelor mărci poştale a revoluţionat serviciile poştale deoarece  funcţia de bază a timbrelor o reprezintă plata în avans a unui serviciu poştal. De-a lungul timpului, această funcţie s-a diversificat, dar se bazează pe acelaşi principiu. Mărcile poştale îndeplinesc trei roluri principale: chitanţă cu o anumită valoare pentru o plată în avans a unui serviciu poştal, mijloc de celebrare şi promovare a patrimoniului naţional şi piesă de colecţie. Dar mai presus de orice, marca poştală este un veritabil ambasador al istoriei, culturii şi civilizaţiei umane, deoarece, forma şi funcţia sa îi conferă libertate de  mişcare şi posibilitatea de a transmite informaţii în toate colţurile lumii. Timbrul capătă valoare în ochii privitorului fiind totodată o plăcere pentru ochi, prin frumuseţea desenului, a culorii şi a tehnicii de tipărire dar şi un studiu al istoriei, culturii şi civilizaţiei întregii lumi, deoarece îţi poate dezvălui detalii despre evenimente, persoane şi locuri, dar mai ales drumul parcurs de un plic până la destinaţie. Primul timbru din lume a apărut în Marea Britanie şi s-a numit Penny Black.  
Optsprezece ani mai târziu, la 15 iulie 1858 a apărut prima emisiune de mărci poştale româneşti intitulată Cap de bour. Emisiunea a fost tipărită în Moldova şi reproduce semnul heraldic de pe stema statului. Prima emisiune de mărci poştale din spaţiul românesc este formată din patru valori: 27, 54, 81 şi 108 parale. Colecţionarea mărcilor poştale a avut un puternic impact in ţara noastră. Acest hobby european a ajuns în spaţiul românesc în jurul anului 1865, în perioada de domnie a lui Alexandru Ioan Cuza. În acea perioadă, colecţionarii individuali sau comercianţii de tutun vindeau primele noastre mărci poştale: Cap de Bour, Principatele Unite sau Cuza. Nevoia de comunicare între colecţionarii de timbre a dus la organizarea lor în diverse societăţi şi cluburi filatelice, acestea având o activitate intensă, în special la începutul secolului al XX-lea. Astăzi, timbrul reprezintă, alături de drapel, imn, stemă şi monedă unul dintre simbolurile noastre naţionale. 

Placheta - 1953 - 1973 Aniversarea jubiliară 
20 ani de la înființarea Cercului filatelic Mediaș 
Mediaș este un municipiu și al doilea oraș ca mărime din județul Sibiu, Transilvania, România. Este situat în bazinul mijlociu al râului Târnava Mare și are o populație de aproximativ 63000 de locuitori. Ca distanțe este situat la 55 kilometri de Sibiu, 39 kilometri de Sighișoara și 41 kilometri de Blaj. În perioada romană pe teritoriul localității a existat castrul roman Media. Sus am postat stemele comunistă și actuală precum și o poză cu sediul Primăriei Mediaș.    

Sibiu, arhaic Sibiiu, popular Sâghii, (în germană Hermannstadt, în maghiară  Szeben, Nagyszeben, în latină Cibinium) este reședința de județ și cel mai mare municipiu al județului Sibiu, România. Sibiu este un important centru cultural și economic din sudul Transilvaniei, cu o populație de aproximativ 155000 de locuitori. În vremea romană, zona Sibiului era cunoscută sub denumirea de Cibiniensis sau Cibinium, de aici derivând numele râului ce trece prin oraș (Cibin) și denumirea românească a orașului. În zona actualului cartier Gușterița a existat o așezare romană numită Cedonia. Sibiul a fost fondat pe locul unei mai vechi așezări, probabil slave, imediat după mijlocul secolului al XII-lea de către coloniști sași din teritoriul Rin-Mosela. Prima mențiune a cetății este făcută în anul 1191 sub numele Cibinium într-un document ecleziastic de la Vatican. Prima atestare documentară în forma Hermannstadt datează din anul 1223. Sus am postat stemele interbelică, comunistă și actuală ale municipiului Sibiu, iar jos câteva dintre cele mai frumoase și mai reprezentative clădiri de arhitectură sibiană din vremuri diferite, dar și câteva trimiteri poștale ilustrate.
Prefectura
Primăria
Turnul Sfatului
Biserica romano-catolică
Catedrala ortodoxă mitropolitană
Muzeul Brukenthal
Biserica evanghelică 
Palatul ASTRA
Sinagoga
 Cercul militar
Muzeul civilizației populare tradiționale (ASTRA)
Dumbrava Sibiului
Spitalul militar
Palatul Corpului comandanților
Pasajul scărilor
Piața mică
Pod peste râul Cibin
Strada Hartenech - Turnul de fortificație
Teatrul orașului
Teatrul de stat
Podul minciunilor
Școala militară
Institutul de credit funciar
Cazarma de cavalerie
Cazarma de infanterie
Hotelul Împăratul romanilor
Seminarul
Trimiteri poștale


Județul Sibiu este situat în sudul provinciei istorice Transilvania, în podișul cu același nume, la nord de Carpații Meridionali, în România. Reședința de județ este municipiul Sibiu. Județul se întinde pe suprafața de 5432 kilometri pătrați și numără aproximativ 425000 de locuitori. Ca subunități administrative județul este compus din; 2 municipii - Sibiu și Mediaș, 9 orașe - Avrig, Agnita, Cisnădie, Dumbrăveni, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Săliște, Tălmaciu, Copșa Mică și 53 de comune. Sus am postat harta și stemele interbelică, comunistă și actuală ale județului Sibiu, iar jos câteva dintre monumentele istorice și arhitectonice inconfundabile ale județului din vremuri diferite, alte locuri de vizitat, dar și câteva trimiteri poștale ilustrate. 
Biserica fortificată Biertan
Gara Mediaș
Biserica fortificată Cisnădie
Biserica Bob - Mediaș
Stațiunea Păltiniș
Biserica fortificată Valea Viilor
Casa natală Emil Cioran - Rășinari
Turnul pietrarilor Mediaș
Cascada de pe Valea Moașei
Biserica fortificată Cisnădioara 
Cascada Bâlea
Băile Bazna
Biserica din Cârța, cea mai veche biserică 
gotică din România, ridicată în anul 1202
Hotelul statului - Ocna Sibiului
Cimitirul eroilor germani - Cisnădie
Catedrala ortodoxă română - Mediaș
Monumentul Ștefan Ludwig Roth - Mediaș
Școala agricolă - Mediaș
Vedere Gura Râului 
Vedere Ocna Sibiului
Vedere Tălmaciu

______________ooOoo______________

O OBLIGAȚIUNE ROMÂNEASCĂ,
DIN INDUSTRIA PETROLULUI,
ÎN LIMBA FRANCEZĂ
Obligațiune la purtător 5% - 500 franci 15 aprilie 1909
Societatea franceză de petrol Predeal - Teleajen 
Societate anonimă din Paris

Câteva vignete de pe bilete spaniole de loterie

Detaliu vignetă de pe o bancnotă americană 
de dinaintea proclamării independenței S.U.A.

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 15.07.2016

Niciun comentariu: