sâmbătă, 22 februarie 2014

MONEDE EURO DE COLECȚIE - AUSTRIA 23


Moneda euro de colecţie de mai sus celebrează Castelul Ambras. Aversul monedei prezintă Castelul Ambras cu grădinile sale în stil renascentist, iar reversul o reprezentare stilizată, după o fotografie din anul 1569, cu trei muzicieni de judecată traversând sala spaniolă a castelului. Reprezentarea grafică de pe revers amintește de festivalurile de judecată din timpul domniei lui Ferdinand al II-lea ce se desfășurau în această sală a castelului Ambras. Moneda are următoarele caracteristici tehnice; valoarea – 10 euro, data emiterii – 24.04.2002, seria – Castelele Austriei, formă - rotundă, diametru – 32 milimetri, greutate – 17,3 grame, metal – argint, calitate – proof şi tiraj – 200000 exemplare.

Castelul Ambras este un edificiu cultural istoric situat la sud-est de Inssbruck, în apropierea comunei Ambras. Castelul a fost construit în stilul renașterii, în timpul domniei arhiducelui Ferdinand II von Tirol. În acest castel se păstrează și un tablou al domnitorului român - Vlad Țepeș.
 
Arhiducele Ferdinand II von Tirol a trăit între anii 1529 - 1595 și a condus statul prusac între anii 1564 - 1595.
În fotografia de deasupra este reprezentată Sala spaniolă a Castelului Ambras. 

Moneda euro de colecţie de mai sus celebrează Castelul Eggenberg. Aversul monedei prezintă o vedere frontală a castelului construit de Hans Ulrich Eggenberg (1568 - 1634). Construcția castelului a început în anul 1625 și s-a terminat după moartea lui Eggenberg, în anul 1642. Castelul este prevăzut cu 365 de ferestre, ca și numărul de zile ale anului nebisect, și 24 de camera, ca și numărul de ore ale unei zile. Reversul monedei prezintă chipul savantului și astronomului Johannes Kepler (1571 - 1630) care a trait pe aceste meleaguri și care a fost un apropiat al lui Eggenberg. Așa se explică alegerea numărului de ferestre și de camera pentru acest castel. Moneda are următoarele caracteristici tehnice; valoarea – 10 euro, data emiterii – 10.09.2002, seria – Castelele Austriei, formă - rotundă, diametru – 32 milimetri, greutate – 17,3 grame, metal – argint, calitate – proof şi tiraj – 200000 exemplare. 
Castelul Eggenberg este un palat complex construit în stil gotic și baroc, la periferia capitalei Graz a bundeslandului austriac Stiria. Aici este găzduit Universalmuseum Joanneum. În anul 2010 castelul a fost inclus în patrimonial mondial cultural UNESCO.  Construcția acestui castel a început în anul 1460, a durat aproximativ 300 de ani și a costat, la timpul respectiv, aproximativ 105 000 guldeni aur. Castelul este construit pe trei nivele și are o suprafață utilă de 90000 metri pătrați. Dimensiunile sale de gabarit sunt: înălțimea – 50 metri, lungimea – 80 metri, și lățimea – 65 metri.
Hans Ulrich von Eggenberg (1568 - 1634), provine dintr-o familie nobiliară, a fost un apropiat al arhiducelui Ferdinand al II-lea și Duce de Krumlov în Boemia. A fost unul dintre cei mai influienți și bogați oameni politici ai timpului său.
Johannes Kepler (1571 – 1630) a fost un matematician, astronom și naturalist german, care a formulat și confirmat legile mișcării planetelor. În matematică este considerat precursorul calculului integral.  
În fotografia de deasupra este reprezentată Sala Planetarium a Castelului Eggenberg.

Moneda euro de colecţie de mai sus celebrează Castelul Schloshoff. Aversul monedei prezintă o vedere dinspre grădină a acestui castel. Reversul monedei prezintă două grădinari în haine specifice perioadei baroce. Moneda are următoarele caracteristici tehnice; valoarea – 10 euro, data emiterii – 09.04.2003, seria – Castelele Austriei, formă - rotundă, diametru – 32 milimetri, greutate – 17,3 grame, metal – argint, calitate – proof şi tiraj – 200000 exemplare. 
Castelul Schlossof este situate aproape de frontiera dintre statele Austria și Slovacia. Este un palat austriac, în stil baroc, achiziționat în anul 1726, de către prințul mareșal Eugen de Savoia. Acesta a încredințat modernizarea palatului către arhitectul Johann Lukas von Hildebrandt, în anul 1729. Mai târziu palatul a fost cumpărat de către împărăteasa Maria Tereza a Austriei și a devenit parte din moșiile imperiale.  

***

DOUĂ EPIGRAME
DIN VIAȚĂ 

de Ion Romanescu – Buzău
comandor de aviație în rezervă

DERMATOLOGUL

Domnul doctor s-a luptat
Să mă scape de belele
Și la plată mi-a luat
Cel puțin un rând de …piele!

DESFĂTARE

Vara poți să vezi la mare
Câte-un drăcușor de fată
Care e arsă (de soare?)
Și-aș zice că se des…fată! 

___________xxx___________

O MEDALIE
ȘI CÂTEVA 
INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică şi subiectul ei de studiu, MEDALIA,  poţi citi în  articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini  reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani si apartenenţa la un club, de  identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificare asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.  

Medalie - Academia de studii economice București
Colegiul Universitar Economic * 1992 - 2002 
10 ani de învățământ economic universitar * 1992 - 2002  
Această medalie are diametrul de 40 de milimetri 
și cântărește aproximativ 23 de grame.
ASE
Academia de Studii Economice din București, abreviat ASE București, este o instituție de învățământ superior de stat, fondată în anul 1913. Sediul ASE se află în Palatul Academiei Comerciale, situat în Piaţa Romană. Academia de Studii Economice din București a luat ființă în baza unei legi care a fost promulgată de către Carol I prin Decretul Regal nr. 2978 din data de 6 aprilie 1913, sub denumirea de "Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale". Actuala denumire datează din anul 1967, de-a lungul anilor instituția a pregătit zeci de generații de economiști, contribuind la afirmarea și dezvoltarea învațământului, științei și culturii economice din România. Academia de Studii Economice din București este atașată tradiției gândirii libere, libertății academice, recunoașterii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și principiului supremației legii. Sus am postat logo-ul şi o imagine cu clădirea ASE București.
Academia de poliție "Alexandru Ioan Cuza"
Academia de Politie sigla.png
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” este o instituție de învățământ superior din București, înființată în anul 1991. Instituția se află în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, având următoarele facultăți: Facultatea de Drept (specializări: Jandarmi, Poliție, Poliție de Frontieră, Penitenciare), Facultatea de Pompieri, Facultatea de Arhivistică. Sus am postat două logo-uri ale Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București și sediul instituției de învățământ.
Academia militară
Academia militară a fost o instituție militară de învățământ superior din București, care în prezent se numește Academia tehnică militară și care pregătește cadre militare tehnice (ingineri) pentru nevoilor structurilor militarizate ale statului. 
Academia Tehnică Militară a fost formată prin Decretul nr. 371 din 14 septembrie 1949, alături de Academia Militară, Academia Militaro-Politică și Academia Spatelui Armatei, prin reorganizarea Școlii de Război, o instituție de învățământ militar superior înființată de Regele Carol al II-lea în anul 1937. În Decretul 371 scria că Academia Tehnică Militară are ca scop să formeze ofițeri ingineri cu o pregătire corespunzătoare specificului tehnic al diferitelor arme, necesar pentru încadrarea comandamentelor, unităților, formațiunilor și instituțiilor militare de specialitate. Ulterior, Academia Tehnică Militară a fost comasată cu Academia Militară. În 17 mai 1990, prin Hotărârea de Guvern nr. 550 s-a procedat la reorganizarea Academiei Militare și reînființarea Academiei Tehnice Militare ca instituție de învățământ superior politehnic militar, cu sediul în municipiul București, bulevardul George Coșbuc, numerele 39-49, subordonată Ministerului Apărării Naționale. Sus am postat logo-ul și o fotografie cu sediul central a Academiei tehnice militare.  

Academia militară generală
Academia militară generală a fost un instituție militară de învățământ superior din București, care în prezent se numește Universitatea națională de apărare "Carol I" și care pregătește cadre militare de comandă (ofițeri de stat major) pentru nevoile structurilor militarizate ale statului. 
Universitatea Națională de Apărare „Carol I” este continuatoarea școlii de stat major fondate în anul 1889, de către generalul Ștefan Fălcoianu cu denumirea inițială Școala Superioară de Resbel. În anii 1889-1897, Școala Superioară de Război a funcționat în clădirea din strada Știrbei Vodă, unde își are acum sediul Direcția națională anticorupție. În toamna anului 1897, Școala Superioară de Război s-a mutat în clădirea din actualul bulevard Nicolae Bălcescu (vis-a-vis de Sala Dalles), unde a funcționat împreună cu Marele Stat Major, până în anul 1914, și de sine stătătoare până în decembrie 1939, când s-a mutat în actuala clădire, ale cărei lucrări de construcție au început în data de 16 august 1937, după planurile arhitectului Duiliu Marcu, constructor fiind antrepriza "Inginer Emil Prager". În 29 august 1948, prin Decretul nr. 1803 al Prezidiului M.A.N., Școala Superioară de Război a fost desființată, cu motivarea lui Emil Bodnăraș, ministrul Apărării Naționale, că este o "instituție învechită și depășită de mersul evenimentelor", iar în locul ei, pentru pregătirea superioară și politică a cadrelor armatei s-a înființat Academia MilitarăÎn 14 septembrie 1949, prin Decretul nr. 371 al Prezidiului M.A.N., după modelul Academiilor militare sovietice, s-au înființat patru academii militare distincte: Academia Militară (de comandă și stat major), Academia Militară Politică, Academia Tehnică Militară și Academia Spatelui Armatei, ca instituții de învățământ superior distincte, cu structuri organizatorice separate. Această situație nu a durat mult. În 12 septembrie 1953, în baza Decretului nr. 368 al Prezidiului M.A.N. s-a desființat Academia Spatelui Armatei, care s-a contopit cu Academia Militară. În 19 august 1957, prin Decretul nr. 400 al Prezidiului M.A.N., a fost desființată și Academia Militară Politică, care s-a contopit cu Academia Militară sub noua titulatură de Academia Militară Generală (A.M.G.)În 13 iunie 1959, prin Decretul nr. 214 al Prezidiului M.A.N., Academia Militară Tehnică s-a contopit cu Academia Militară Generală, care astfel a devenit o instituție complexă, subordonata nemijlocit ministrului Forțelor Armate, cu cinci facultăți: Facultatea de arme întrunite și tancuri; Facultatea de arme (artilerie terestră, artilerie a.a., chimie, geniu, transmisiuni, aviație); Facultatea militară politică; Facultatea tehnică militară și Facultatea de servicii. În anul 1976, prin Hotărâre a Consiliului Apărării, s-a reînființat Facultatea Politică Militară, ce avea ca obiectiv pregătirea specialiștilor-ofițeri cu studii militare superioare în domeniul activității educative din unități, mari unități și comandamente. În 17 mai 1990, pin Hotărârea Guvernului României nr. 550 activitatea de învățământ din Academia Militară a fost reorganizată, precizându-se că aceasta "este o instituție de învățământ superior subordonată ministrului Apărării Naționale și pregătește ofițerii-studenți pentru a deveni comandanți și ofițeri în statele-majore (...)". Prin aceeași hotărâre, s-a reînființat Academia Tehnică Militară, ca instituție separată de Academia Militară. În 23 aprilie 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr. 305, Academia Militară a primit o nouă denumire: Academia de Înalte Studii MilitareÎn data de 28 august 2003, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1027, denumirea Academiei de Înalte Studii Militare a fost schimbată în Universitatea Națională de Apărare, pentru ca în data de 25 august 2005, prin Hotărârea de Guvern nr. 969 Universitatea Națională de Apărare să primească denumirea de Universitatea Națională de Apărare „Carol I". Sus am postat logo-ul și o fotografie cu sediul central al Universității naționale de apărare "Carol I".  
Activist fruntaș - Voința
Nu dețin niciun fel de informații concrete despre această insignă. Știu că în regimul comunist, sub egida Voința, se desfășurau diverse competiții sportive. Exista chiar termenul "voințiada" care desemna o competiție sportivă de masă ce pregătea tineretul pentru muncă și apărare. Voințiada, alături de ceferiadă, au fost precursoarele marii competiții sportive naționale Daciada, din timpul regimului ceaușist.   

__________ooOoo__________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
500 yuan 2009 - China
Deng Xiaoping a fost un om politic chinez care a trăit în perioada anilor 1904 - 1997.

Câteva vignete de pe bancnote locale, de necesitate, italiene

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 22.02.2014

Niciun comentariu: