joi, 24 ianuarie 2013

NEU ULM - GERMANIA


Mai jos am aplicat alte câteva fotografii care îţi prezintă interesante obiective arhitectonice specifice localităţii germane NEU ULM.


***

DOUĂ PASTILE DE
UMOR ROMÂNESC

      -          Am auzit că iar te-ai certat cu soţia, zice un prieten. V-aţi    
           împăcat?
-       Da, a venit în genunchi la mine!
-       Zău!? Şi ce ţi-a zis?
-       Ieşi de sub pat, …fricosule!

După o ninsoare bună şi după o băută cu prietenii, unul vine acasă clătinându-se şi vorbind de unul singur. Poliţistul îl vede şi îl abordează:
-         Ce nu îţi convine omule?
-          Ăştia au făcut o singură potecă pe trotuar.
-          Păi, e bine, nu?
-          Deah, eu doream ….trei.

_________xxXxx_________

CÂTEVA 
MEDALII ROMÂNEŞTI 
ŞI O PLACHETĂ

Informaţii generale despre medalistică
şi subiectul ei de studiu, medalia, 
poţi citi în articolul 
LE HAVRE - FRANŢA

150 ani de la crearea Comisiei Europene a Dunarii - 2000
Comisia Europeană a Dunării (1856-1938) a fost un organism internaţional înfiinţat după încheierea Războiului Crimeii şi semnarea Tratatului de pace de la Paris din 18/30 martie 1856 şi care stabilea neutralitatea Mării Negre, retrocedarea către Moldova a trei judeţe din sudul Basarabiei şi libera circulaţie pe Dunăre, aflată sub supravegherea unei comisii internaționale. Aceste decizii politice reflectau noile interese economice în zonă ale puterilor occidentale. Comisia Europeană a Dunării a ajutat la modernizarea localităţii Sulina şi a regiunii înconjurătoare. Odată cu apariţia acestui organism internaţional, s-au rezolvat, în mare parte, problemele legate de traficul ilicit şi de banditism. Sir Charles A. Hartley, numit „Părintele Dunării”, a fost în perioada 1856 - 1871 inginerul-şef al CED. După acest an şi până la decesul său din 1905 el a fost consultant pe probleme de navigaţie fluvială şi maritimă şi a participat la construirea şi modificarea a numeroase porturi, printre care şi cel din Constanţa. Hartley a fost iniţiatorul numeroaselor lucrări tehnice din Delta Dunării, care şi-au pus amprenta pe navigaţia fluvială din zonă până în zilele noastre. El este autorul soluţiilor de regularizare a cursului Dunării, prin amenajarea provizorie a părţii maritime a braţului Sulina şi a regularizării întregului braţ Sfântul Gheorghe în vedera utilizării pentru navigaţie. Dacă în cazul braţului Sfântul  Gheorghe, costurile uriaşe presupuse de proiect au împiedicat declanşarea lucrărilor, succesul neaşteptat al lucrărilor iniţiale de pe braţul Sulina a dus la continuarea lucrărilor pe întreaga sa lungime, nu doar pe porţiunea maritimă. Sus este reprezentat steagul Comisie Europene a Dunării.

Şcoala militară de subofiţeri de jandarmi 
"Grigore Alexandru Ghica" - Drăgăşani
Sigla şcolii militare de subofiţeri jandarmi Drăgăşani
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani este o instituţie de învăţământ postliceal destinată formării iniţiale a subofiţerilor jandarmi. Şcoala face parte din structura unităţilor de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, căruia i se subordonează unitatea, stabileşte profilul profesional al absolvenţilor şi standardele ce trebuiesc respectate în procesul de formare a personalului.

Mărturie de botez
Gabriela Lucia Delladecima
Născută în anul 1909 - 8 noiembrie
Botezată în Isus Hristos de Lucia Racoveanu 

B.N.R. - (Banca Naţională a României)
Sistemul naţional de plăţi al BNR - 1995
La nivel mondial, sistemele de plăţi şi sistemele de decontare au dobândit o importanţă deosebită în special în ultimele decenii, datorită creşterii volumului şi a valorii tranzacţiilor comerciale şi a celor financiare (pe pieţele monetare şi valutare), în contextul globalizării şi a liberei circulaţii a capitalurilor. Şi la nivel naţional, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană şi cu dezvoltarea economiei, s-a manifestat o creştere importantă a volumului tranzacţiilor de plată, precum şi a interesului operatorilor economici pentru existenţa unor sisteme de plăţi eficiente şi sigure. BNR, ca orice altă bancă centrală, este interesată ca sistemele de plăţi şi de decontare în monedă naţională să fie proiectate şi administrate de o manieră prudentă. Astfel, BNR acordă o atenţie deosebită funcţionării fără perturbări a acestor sisteme, precum şi reducerii potenţialelor riscuri asociate funcţionării acestora. Funcţionarea fără perturbări a sistemelor de plăţi şi de decontare este vitală pentru asigurarea unei monede naţionale puternice şi pentru implementarea cu succes a politicii monetare a băncii centrale, pentru buna funcţionare a pieţelor financiare şi pentru  menţinerea stabilităţii întregului sistem financiar-bancar.
____________ooOoo____________

New Kandor - micronaţiune virtuală - 25  coroane xxx

Câteva vignete de pe acţiuni germane

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 24.01.2013

Niciun comentariu: