marți, 4 februarie 2020

GALLARATE - ITALIA


Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de
cultură și arhitectură din localitatea italiană GALLARATE,
regiunea LOMBARDIA, câteva trimiteri poștale ilustrate din
vremuri diferite și o insign locală.
Piața Vittorio Emanuele
Piața Tânăra Italie
Piața Garibaldi
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Biserica Sfântul Petru
Arhitectură locală
Trimiteri poștale
Insignă locală

xxx

O EPIGRAMĂ PROPRIE
O PASTILĂ DE UMOR
UN DIALOG EPIGRAMATIC
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ

________xxx________

CÂTEVA MEDALII 
ȘI INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.
Concurs republican de navomodelism
Asociația voluntară pentru sprijinirea apărării patriei
A.V.S.A.P. (Asociația voluntară pentru sprijinirea apărării patriei) s-a constituit prin Decretul Prezidiului Marii Adunări Naționale nr.415 din 30 noiembrie 1952, fiind subordonată direct Consiliului de Miniștri. Ca scop era similară cu Organizația de voluntari pentru sprijinirea armatei, aviației și flotei URSS (D.O.S.A.A.F.) înființată în anul 1927. Și celelalte state socialiste au înființat astfel de organizații ce înrola tinerii de la vârsta de 16 ani. Activitatea acesto asociații era mascată de acțiuni cu caracter sportiv devenind astfel și mai accesibilă maselor de tineri. AVSAP a fost condusă de Comitetul central organizatoric și Comitetele organizatorice de la nivele diferite: regiune, raion, oraș, comună, sat, întreprindere, GAS, GAC, SMT, etc. Organizațiile de bază erau conduse de ofițeri ai MFA, activiști salarizați și voluntari, pregătiți în școlile Comitetului organizatoric central. La împlinirea vârstei de 16 ani tânărul semna o adeziune, precizând activitatea dorită și plătea o taxă simbolică de 1 leu pe an. Devenind membru primeai un carnet albastru și o insignă. Tineretul AVSAP s-a pregătit premilitar în ramuri tehnice legate de aviație, marină, transmisiuni, construcții drumuri și poduri, activități care ulterior pentru mulți au devenit meserii practicate toată viața. Disciplinele sportive principale au fost: parașutism, planorism, aeromodelism, navomodelism, poliatlon nautic, tir, schi, automobilism, motociclism, radioamatorism, etc. S-au organizat concursuri la nivel local, regional, național și chiar internațional. AVSAP avea și organe de presă: “Pentru apărarea patriei” și “Aripile patriei”. Prima organizație AVSAT s-a înființat la Atelierele Grivița Roșie din București (400 de membri la înființare și 4500 de membri în anul 1961). Unele date relevă că în anul 1959 AVSAP pe țară număra 1380766 membri, chiar mai mult decât formațiunile PTAP. În anul 1962 se constiuie UCFS (Uniunea de cultură fizică și sport), aparținând Ministerului Tineretului și Sportului, absorbind și asociațiile AVSAP. În anul 1968 conducerea PCR decide reînființarea Gărzilor patriotice înarmate (după modelul 1944) și respective PTAP – Cercurile tehnico-aplicative. Aici admiri insigna AVSAT – disciplina sportivă înot.  
Navomodelismul este pasiunea de a construi microambarcațiuni care să se poate menține și circula pe luciul apelor acționate de curenți de aer, mici motorașe autonome sau prin teleghidare.
Participarea unei delegații de parlamentari austrieci din Moldova
la ceremonia încoronării împăratului Franz Josef ca rege al Ungariei
Medalia de mai sus s-a bătut în amintirea participării unei delegații de deputați la Buda, cu ocazia încoronării împăratului Franz Josef ca Rege al Ungariei. În amintirea acestui eveniment medalia s-a bătut în trei variante d emetal compoziție: aur, argint și cupru. Medaliile au fost realizate de gravorul Seidan, erua rotunde și aveau diametrul de 37 milimetri. În centrul câmpului aversului este redat un scut cu trei despărțituri, fiecare cu câte un blazon – austriac, maghiar și moldovenesc – cu inscripția circulară: “AUSTRIACORUM IN MOLDOVA DEPUTATIO DUCTU C.EOTIS A.WOLFHART” tradus (Deputăția austriacă din Moldova formată din C.Eotis, A. Wolfart..),. Între două cercuri liniare periferice este aplicată inscripția: “D-re T.CZIHAC L.DANIEL S.GOLDBAUM C.KONYA J.D.MANGSCH JAC. NEUSCHOTZ I. STRASHOFER” tradus (Dr. J.Czihac, L.Daniel, S.Goldbaum, C.Konya, J.D.Mangsch, Jacob Neuschotsz, I. Strashofer...) Pe revers este redată coroana regală a Ungariei cu raze. Dedesubt, pe opt rânduri este redată inscripția: “AD CORONATIONEM AUGG. IMPERATORES ET IMPERATRICIS FRANSCI JOSEPHI I ET ELISABETHAE IN REGES HUNGARIAE BUDAE D. 9 JUN. 1867 GRATIOSISSIME RECEPTA” tradus (Primirea lor grațioasă la serbările încoronării ca Rege al Ungariei a prea luminatului împărat Franz Josef I și împărăteasa Elisabeta, în Buda la 9 iunie 1867).       
Bărbăție și credință
Medalia pentru bărbăție și credință, în prezent Medalia Bărbăție și Credință, este o medalie românească instituită prin Decretul Regal No. 2812 din 3 noiembrie 1903, modificat prin Înaltul Decret Regal No. 2523 din 12 octombrie 1904 care a fost conferită ofițerilor și agentilor de poliție care au dat dovadă de bărbăție și credință în îndeplinirea funcției sau oricărui funcționar public sau persoană particulară care va fi contribuit la menținerea sau restabilirea ordinei și siguranței publice, va fi adus servicii importante poliției, va fi salvat viața sau avutul unei persoane cu pericolul vieții sale, ori va fi săvârșit un act de bărbație sau credință. La crearea medaliei au fost instituite trei clase: clasa I de aur, clasa II de argint și clasa III de bronz. Medalia este de formă ovală cu diametrul vertical de 35 mm și cel orizontal de 27 milimetri. Pe aversul medaliei este gravată în relief efigia regelui Carol I înconjurată de cuvintele Carol I Rege al României, iar pe revers este ștanțată în relief deviza „Bărbăție și Credință” și o ghirlandă de lauri. Medalia este atașată la panglică printr-un inel lipit la două ramuri de laur ce susțin o bară orizontală de care se atașează panglica. Panglica, lată de 30 mm, este din mătase ripsată având la mijloc o bandă de culoare galbenă de 18 mm și pe fiecare margine câte o bandă albastră și roșie de câte 3 mm fiecare. În 1916, prin Legea privind instituirea Ordinului militar „Mihai Viteazul”, au fost modificate condițiile de acordare a acestei medalii participanților la campanii militare (Medalia Bărbăție și Credință cu însemne de război). Astfel, a fost instituită conferirea cu spade pentru fapte de arme meritorii realizate de militari și subofițeri, această medalie devenind ierarhic cea mai mică decorație ce putea fi acordată trupei. În decursul celui de-al doilea război mondial a fost cea mai acordată distincție. Medalia nu a mai fost acordată după anul 1947. În anul 2000, prin Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, este reinstituită Medalia Bărbăție și Credință cu însemne de pace și război. Condițiile de acordare au fost precizate în Legea nr. 528/2003 privind Medalia Bărbăție și Credință și Regulamentul din 11.12.2003 privind descrierea și modul de acordare a Medaliei Bărbăție și Credință. Noua medalie, care păstrează cele trei clase diferențiind însă un model pentru civili și unul pentru militari, este confecționată din tombac și este de formă ovală având diametrul mare de 35 mm și cel mic de 22 mm. Pe avers este ștanțată stema României cu înălțimea de 22 mm. Pe revers sunt înscrise central, în relief, cu caractere înalte de 3 mm, 1903 / BĂRBĂȚIE / ȘI / CREDINȚĂ / 2000, pentru medalia cu însemn de pace, și 1916 / BĂRBĂȚIE / ȘI / CREDINȚĂ / 2000, pentru medalia cu însemn de război. Medalia cu însemn de pace este surmontată, pentru militari, de o semicunună formată din ramuri de laur, cu capetele semicununii unite printr-o bară, prin intermediul căreia se petrece panglica, iar pentru civili de o sferă cu diametrul de 5 mm prin care se petrece un inel cu diametrul de 20 mm. Panglica a păstrat culorile inițiale. Pentru personalul civil de sex feminin panglica este pliată sub formă de fundă și are lungimea de 100 milimetri. Însemnele de război ale medaliei, existente numai la varianta pentru militari, sunt reprezentate de prezența a două spade încrucișate cu vârfurile în sus între medalie și semicunună, de textul specific pe revers, de prezența pe marginea internă a panglicii a unui fir auriu, lat de 1 mm, și de aplicarea pe baretă a două spade încrucișate, cu vârfurile în sus, lungi de 15 mm. Ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” este una dintre distincţiile care răsplăteşte, în mod curent, meritele ofiţerilor, ale funcţionarilor publici cu statut special (cu grade echivalente celor de ofiţeri), precum şi ale altor categorii de funcţionari cu studii superioare care activează – în principal – în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor (precum şi în Serviciul Român de Informaţii, în Serviciul de Informaţii Externe, în Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi în Serviciul de Protecţie şi Pază). 
Insigna - Avocații români
Centenarul Marii Uniri 1918 - 2018
La 1 decembrie 1918 Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 delegaţi şi sprijinită de peste 100000 de persoane adunate la eveniment din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o rezoluţie care consfinţeşte unirea tuturor românilor din Transilvania şi întreg Banatul cu România. Ziua de 1 decembrie 1918 marchează bilanţul luptei pentru întregirea statală, care vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia 27 martie 1918 şi Bucovina 28 noiembrie 1918. Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa. 
Rezoluţia votată de Marea Adunare Naţională proclama: deplina libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare, egala îndreptăţire şi deplina libertate autonomă confesională, înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic, desăvârşita libertate de presă, asociere şi întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omeneşti, reforma agrară radicală precum și aceleaşi drepturi şi avantaje muncitorilor români ca şi muncitorilor din statele europene dezvoltate. Legea Unirii a fost ratificată prin decretul lege nr. 3631 din 11 decembrie 1918 de către regele Ferdinand I şi votată în unanimitate de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 29 decembrie 1919.
Insigna - Crucea Roșie Română
Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania este o organizatie umanitara membra a Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, auxiliara autoritatii publice si abilitata prin lege sa asigure asistenta umanitara in caz de dezastre si sa vina in sprijinul persoanelor vulnerabile. Deasupra am postat logo-ul Societății Naționale de Cruce Roșie și un Carnet de membru al Crucii Roșii de Tineret din R.P.R. acordat în data de 15 martie 1963, elevului Marta Eduard, de la Școala medie "Mihai Sadoveanu" din Iași.    
Conform Legii nr. 139 din anul 1995 și Statutului sau, Crucea Rosie Romana este persoana juridica cu drept public, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial. Ea isi desfasoara activitatea cu caracter umanitar, ca organizatie de ajutor umanitar, auxiliara a autoritatilor publice. Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania se bucura de protectia si de sprijinul statului si are, in calitate de organizatie de utilitate publica, dreptul de a cere sprijinul tuturor autoritatilor publice, iar acestea au obligatia de a-l acorda. Deasupra am postat o Diplomă acordată Postului sanitar al clasei a V-a, clasat pe locul I cu ocazia întrecerii dintre posturile sanitare școlare care au avut loc în anul 1965, de către Comitetului orașului Iași al Crucii Roșii a R.P.R..   
 
Crucea Rosie Romana asista persoanele vulnerabile in situatii de dezastre si de criza. Prin programele si activitatile sale in beneficiul societatii, contribuie la prevenirea si alinarea suferintei sub toate formele, protejeaza sanatatea si viata, promoveaza respectul fata de demnitatea umana, fara nicio discriminare bazata pe nationalitate, rasa, sex, religie, varsta, apartenenta sociala sau politica. 
Deasupra am postat o Diplomă de absolvire a cursului "Gata pentru Apărarea Sanitară", conferită de Crucea Roșie a Republicii Populare Române, tovarășei Roșioru Alexandrina.
Primul preşedinte al Crucii Rosii Romane a fost Printul Dimitrie Ghica, in perioada 1876 - 1897, poza de mai jos.  
La nici trei saptamani de la infiintare, in ziua de 20 iulie 1876, prima ambulanta a Crucii Rosii Romane a plecat intr-o misiune umanitara pe frontul sarbo-turc de la sud de Dunare. Pe baza solidaritatii ce uneste Societatile Nationale surori, prima misiune a Crucii Rosii Romane avea menirea de a acorda ajutor medical militarilor raniti, indiferent de tabara din care faceau parte. 
Deasupra am postat un Brevet de Soră infirmieră voluntară conferit în data de 3 iunie 1942, de către Societatea națională de Cruce Roșie a României, sub înaltul patronaj și ocrotire a majestății sale regina mamă Elena, doamnei Elvira Honceru din Botoșani. Romania a devenit parte semnatara la prima Conventie de la Geneva din 1864 si a ratificat-o in 1874. Doi ani mai tarziu, la 4 iulie 1876, a luat fiinta Societatea Crucea Rosie din Romania si si-a inceput activitatea in actualul sediu al Spitalului Coltea din Bucuresti. Printre semnatarii actului de infiintare a Crucii Rosii Romane, se regasesc importante personalitati ale vremii: Nicolae Cretzulescu, George Gr. Cantacuzino, C.A. Rosseti, Ion Ghica, Dimitrie Sturza, Gr.G. Cantacuzino si Dr. Carol Davila. 
Deasupra am postat un Carnet de membru al Crucii Roșii a Republicii Populare Române, acordat în data de 24 noiembrie 1935, inginerului economist Beuran Grigore. 
Principalele atributii ale Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania sunt;
a) sa actioneze in caz de conflict armat, iar in timp de pace sa se pregateasca si sa actioneze, ca auxiliara a autoritatilor publice, in toate domeniile prevazute de Conventiile de la Geneva din 1949 si in favoarea tuturor celor aflati in suferinta, atat persoane civile, cat si militare;
b) sa contribuie la ameliorarea starii de sanatate, la prevenirea imbolnavirilor si la alinarea suferintelor prin programe de intrajutorare in beneficiul colectivitatii;
c) sa organizeze, la nivel national sau local, dupa caz, servicii de ajutoare de urgenta in favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele si natura acestora;
d) sa recruteze, sa instruiasca si sa puna la dispozitie personalul necesar pentru realizarea misiunii sale;
e) sa promoveze participarea copiilor si a tinerilor la activitatile specifice;
f) sa autorizeze folosirea emblemei, pe timp de pace, conform legii;
g) sa organizeze si sa participe la actiuni internationale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele si de natura dezastrelor;
h) sa faca cunoscut opiniei publice, in special copiilor si tineretului, actiunile sale, cat si pe cele ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, precum si Principiile fundamentale ale Crucii Rosii, idealurile pacii, respectului si intelegerii intre toti oamenii si toate popoarele;
i) sa incheie conventii de colaborare si sa alcatuiasca programe de actiune comune cu alte societati sau asociatii care desfasoara activitati umanitare, cu ministere si alte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, in vederea realizarii misiunii sale umanitare;
j) sa participe, pe baza programelor initiate de Ministerul Sanatatii, la recrutarea donatorilor de sange, la combaterea unor epidemii si la alte actiuni.
Deasupra am postat un Carnet de membru al Societății Naționale de Cruce Roșie a României, acordat în anul 1942 domnișoarei Olimpia Diaconescu.
Exista sapte principii fundamentale ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie. In viziunea Crucii Rosii, un principiu este o regula de conduita obligatorie, bazata pe ratiune si pe experienta, care guverneaza activitatea tuturor componentelor Miscarii, in orice moment. Aceste principii unanim acceptate sunt: Umanitate; Impartialitate; Neutralitate; Independenta; Voluntariat; Unitate și Universalitate. Deasupra am postat un brevet (carnet) care însoțește insigna "Evidențiat în munca medico-sanitară" acordat de către Ministerul sănătății și prevederilor sociale, în anul 1960, tovarășului doctor Șerban Pavel de la Sanatoriul T.B.C. din localitatea Tulgheș, Regiunea Autonomă Maghiară.  

________ooOoo________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Henry Clay, fost politician american, 
Secretar de Stat al SUA între anii 1849 și 1852
și care a trăit între anii 1777-1852

Detaliu vignetă de pe o bancnotă americană fantezie

Detalii vignetă de pe acțiuni franceze

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 04.02.2020

Niciun comentariu: