marți, 24 septembrie 2019

OBERLAHNSTEIN - GERMANIA


Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de 
cultură și arhitectură din localitatea germană OBERLAHNSTEIN, 
parte a comunei LAHNSTEIN, districtul RHEIN LAHNE, landul
RENANIA DE NORD WESTFALIA, câteva vederi generale,
trimiteri poștale din epoci diferite, un jeton, o monedă, 
o plachetă, două insigne și două medalii locale.
Primăria veche
Restaurante
Centrala hidroelectrică
Castelul Lahneck
Casa Stadtmauer
Biserica Sfântul Ioan
Biserica Sfântul Martin
Turnul Vrăjitoarei
Vila Didier 
Palatul Martinsburg - Lahnstein
Vederi generale
Trimiteri poștale
Arhitectură locală
Set două insigne locale
Jeton local
Set 2 medalii locale
Monedă locală
Placheta - Lahnstein

xxx

O PASTILĂ DE UMOR
O EPIGRAMĂ PROPRIE
O VORBĂ DE DUH
DE LA UN ÎNAINTAȘ

___________xxx___________

CÂTEVA 
INSIGNE ȘI MEDALII
DIN JUDEȚUL CLUJ

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc.
Batalionul 55 Comunicații și Informatică "Napoca"
Batalionul 55 Comunicații și Informatică „Napoca”, dislocat în cartierul Someșeni, are ca principală misiune aceea de a menţine şi dezvolta capacitatea operaţională a comandamentului şi subunităţilor pentru a fi în măsură ca, în orice moment, să realizeze sistemul de comunicaţii necesar conducerii structurilor subordonate Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. Sistemul de comunicaţii şi informatică al unităţii este unul hibrid, existând atât tehnică analogică, cât şi tehnică digitală, având subsistemul fir şi radioreleu (care asigură majoritatea legăturilor cu eşalonul superior şi structurile subordonate), subsistemul radio (organizat pe reţele radio, pentru a asigura nevoile de legătură ale comandamentului Diviziei 4 Infanterie „Gemina”) și subsistemul informatic (reţele locale de calculatoare, sisteme informatice conectate sau independente). În 2006, prin transformarea Regimentul 55 Transmisiuni „Napoca”, s-a înființat Batalionul 55 Comunicaţii şi Informatică „Napoca”. Batalionul a preluat și tradiţiile Regimentului 2 Transmisiuni care a apărut în structura Armatei României în 1932, ca urmare a decretului emis de regele Carol al II-lea: „Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa României, la toţi de faţă şi viitori sănătate, asupra raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat la Departamentul Armatei, sub nr. 4338/932 am decretat şi decretăm: Pe ziua de 1 aprilie 1932 se înfiinţează Regimentul 2 Transmisiuni cu reşedinţa în Câmpina […]“. În primii doi ani, Regimentului 2 Transmisiuni a fost comandat de către colonelul Gheorghe Zaharescu care, în notițele sale, amintea: „Anul 1932, an de criză financiară şi economică pentru ţara noastră, este anul de naştere al Regimentului 2 Transmisiuni. Pentru un Locotenent colonel nu poate fi o însărcinare mai interesantă şi mai frumoasă ca aceasta. Da, o însărcinare pe cât de frumoasă, dar tot pe atât de grea şi plină de răspundere, fiind vorba de a pune piatra de temelie, a organiza şi a îndruma activitatea unei noi unităţi militare, care într-un timp cât mai scurt posibil să fie capabilă a face faţă sarcinilor de mobilizare care i s-au fixat prin Ordinul Marelui Stat Major […] În toamna anului 1932, unităţi din Regimentul 2 Transmisiuni au luat parte la manevrele regale, trecând de prima probă pe câmpul de luptă. Cu acest prilej, comportarea ofiţerilor şi trupei a dat dovadă de o pregătire militară şi de specialitate ce a mulţumit comandamentele unde au servit şi care au făcut aprecieri lăudabile regimentului”. La data de 27 martie 1933, regimentul se redispune de la Câmpina la Iaşi, în cazarma Regimentului 1 Căi Ferate. În perioada 1933 – 1940, concomitent cu instruirea contigentului de recruţi, unitățile de transmisiuni ale regimentului au avut sarcina de pregătire a ofiţerilor şi subofiţerilor în domeniul telegrafiei fără fir, precum şi experimentarea unor noi categorii de tehnică. În perioada 1941 – 1945, în cele două mari campanii ale Armatei României în cel de-Al Doilea Război Mondial, principalele misiuni ale Regimentului 2 Transmisiuni au fost de a mobiliza, încadra, instrui şi dota unităţile, subunităţile şi formaţiunile de transmisiuni care Primul Drapel de Luptă al Rg.2 Trs., 10 mai 1933 (X.09.01) Col. Ghe. Zaharescu, cdt. R.2 Trs., 1932 – 1933 (X.09.02) deserveau deopotrivă zonele de operaţii şi zonele în care erau dispuse comandamentele diviziilor, corpurilor de armată şi armatelor. În Campania din Est, începând cu 22 iunie 1941 şi până la 02 februarie 1943, unităţile Regimentului 2 Transmisiuni (4 batalioane şi 10 companii), subordonate Armatei a 4-a, au participat la toate luptele duse până la Stalingrad. Momentul 23 august 1944 a surprins regimentul în misiuni de asigurare a ordinii publice şi paza unor puncte sensibile (poduri, gări, noduri de comunicaţie, etc.) din judeţul Românaţi. Prin Ordinul de operaţii nr.1 al Corpului 4 Teritorial, regimentul a ocupat podul de peste Olt de la Stoeneşti şi, împreună cu Regimentul 8 Artilerie, a blocat prin luptă şi a interzis trecerea unor coloane hitleriste spre Oltenia. Pe timpul Campaniei din Vest, Regimentul 2 Transmisiuni a participat cu 4 batalioane şi 5 companii care au asigurat nevoile de comunicaţii ale marilor unităţi în operaţiile pentru eliberarea Ardealului, Ungariei şi Cehoslovaciei, realizând instalarea şi exploatarea a 86 centre de transmisiuni, restabilirea şi întreţinerea a 8.257 km linii aeriene permanente şi construirea a 38.190 km circuite de comunicaţii din cablu de campanie. Pentru faptele de arme, peste 60% din efectivul Regimentului 2 Transmisiuni a fost decorat cu ordine şi medalii. Însă cea mai caldă apreciere față de faptele de arme ale militarilor transmisioniști a fost formulată de generalul de corp de armată Nicolae Dăscălescu, comandantul Armatei a 4-a, în Ordinul de zi nr. 170 din 30 mai 1945: „Datorită elanului lor neprecupeţit, a spiritului lor de sacrificiu foarte dezvoltat, a instrucţiei tehnice desăvârşite şi, mai presus de toate, dorinţele unanime de a ajuta operaţiunile în cele mai perfecte condiţii, spre a grăbi înfrângerea inamicului hitleristo-fascist, toate greutăţile şi piedicile au fost învinse, iar victoria definitivă şi mult aşteptată a sosit, unităţile de transmisiuni având partea lor reală şi meritoasă de contribuţie. 
Insigna - Batalionul 55 Comunicații și Informatică "Napoca"
Pentru a cinsti memoria eroilor transmisionişti căzuţi la datorie prin ale căror circuite întinse până în linia întâi s-a transmis fluidul cuvintelor de îmbărbătare şi ordine hotărâte din care a izvorât victoria totală şi definitivă, cât şi pentru a răsplăti munca titanică a ofiţerilor, subofiţerilor şi ostaşilor care, prin eforturile lor supraomeneşti, au asigurat în mod desăvârşit toate legăturile necesare Comandamentului, în orice situaţie, oricât de critică ar fi fost.” Conform instrucţiunilor din 1946, regimentul primeşte ordin să se disloce la Câmpina, unde înglobează şi Regimentul 5 Transmisiuni. Un reper important din istoricul unității îl reprezintă mutarea regimentului, în conformitate cu Ordinul Marelui Stat Major din 17 august 1948, de la Câmpina în garnizoana Someşeni (Cluj-Napoca), sediul actualei cazărmi. Urmează apoi, de-a lungul anilor, o serie de modificări structurale și de denumiri ale regimentului, astfel: în decembrie 1951, „Regimentul 171 Transmisiuni”; în februarie 1959, „Regimentul 55 Transmisiuni”; la 20 octombrie 1990, unităţii i se conferă şi denumirea onorifică „Napoca”, devenind Regimentul 55 Transmisiuni „Napoca”. La 01 iulie 2006, în baza Ordinului şefului Statului Major General, Regimentul 55 Transmisiuni „Napoca” se transformă în Batalionul 55 Comunicații şi Informatică „Napoca”. Deasupra am postat logo-ul și fanionul de identificare al acestei unități militare românești.
Insignă sportivă - Dermata
Dermata a fost o fabrică de încălțăminte din municipiul Cluj Napoca, înființată în anul 1911 de familia Renner sub denumirea de „Fabrica de Piele Frații Renner & Co”. După primul război mondial a devenit societate pe acțiuni, schimbându-și denumirea în "Dermata" și devenind cea mai mare fabrică de încălțăminte din România. În anul 1948 a fost nationalizată de guvernul comunist și redenumită în "Fabrica de încălțăminte Janos Herbak", apoi "Fabrica de Pielărie și încălțăminte Cluj", iar în final "SC Clujana SA". În anii 80 fabrica ajunge cea mai mare de acest gen din estul Europei. Avea 8000 de angajați, cu secții proprii de tăbăcărie, fabrici de tălpi, de încălțăminte, și articole din cauciuc. Ca urmare a managementului neadecvat, după revoluție fabrica decade, ajungând să fie declarată falimentară în 1999 și închisă. Ulterior în 2004 se redeschide o secție a fabricii cu doar 35 de angajați, secție care se extinde de-a lungul anilor, ajungând în 2009 la peste 300 de angajați. 90% din producția actuală este exportată. 

Matriță insignă sportivă - C.F.R. Cluj Napoca
(Căile Ferate Române)
C.F.R. Cluj este un club de fotbal care joacă în prezent în Liga a I-a. Clubul înființat în anul 1907 a câștigat de trei titlul de Campioană a României, în anii 2008, 2010 și 2012, trei Cupe ale României și  două Super cupe ale României, fiind preluat de omul de afaceri Arpad Paszkany. Culorile tradiționale ale echipamentului de joc al echipei sunt alb și vișiniu.  
Acasă echipă joacă pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, cu 24500 locuri pe scaune. Alte denumiri ale echipei au fost; Kolozsvari Vasutas Sport Club, Kolozsvari A.C., Ferar KSME, Lokomotiva Cluj, Muncitoresc Cluj, Clujeana Cluj și Steaua - C.F.R. Cluj-Napoca. Sus am postat logo-ul și o poză reprezentând stadionul acestei echipe. 
Banca Transilvania Cluj Napoca - 5 ani 
România 1994 - 1999
Banca Transilvania (B.T.) este una dintre cele mai mari trei bănci din România, care a fost înființată în anul 1993 la Cluj Napoca de un grup de oameni de afaceri locali, cu 79% capital românesc și 21% străin. Activitatea sa este organizată pe patru linii principale de business, și anume: corporate, IMM, retail și Divizia pentru Medici. Banca Transilvania are aproape 1,76 milioane de clienți, 550 de unități și peste 6000 de angajați. Banca Transilvania este prima bancă din România care deschide o sucursală în Italia, la Roma și totodată prima bancă din România listată la Bursa de Valori – București – anul 1997. În anul 2013 banca a avut un profit net de 83,44 milioane euro și active de 7,13 miliarde de euro.  
Insignă schlaraffia - Claudiopolis
Schlaraffia este o uniune socială, fondată la Praga în anul 1859, care propăvăduia prietenie masculină, umorul și arta în limitele formei tradiționale, cu excluderea totală a politicii. Devizele uniunii au fost: In arte volputas (în latină) și In der Kunst liegt Veergnugen (în germană) ceea ce în românește ar putea însemna aproximativ – Arta este plăcere. Simbolurile uniunii sunt: UHU – bufnița vultur, ce simbolizează înțelepciunea virtutea și umorul; LULU (ludum ludate- tradus Joacă jocul!), care este salutul membrilor folosit ca aprobare sau laudă și ULUL – strigăt de respingere și de reproș. În lumea Schlaraffia se foloșește limba convențională Schlaraffenlatein. Redarea anilor se făcea prin reducere cu 300 pentru a da activității un iz medieval – de vechime. Unitățile locale (localități propriu zise) purtau denumirea de REYCH și erau numerotate în ordinea înființării:
  • Nr.100 – Timișoara – TEMESIA (1889 – 1939)
  • Nr.170 – Sibiu – VILLA HERMANNI (1909 - 1939)
  • Nr.220 – Cluj – CALUDIOPOLIS (1921 - 1941)
  • Nr.254 – Bistrița – NOSSEN (1925 - 1941)
  • Nr.259 – București – VILLA BUCURIANA (1926 - 1936)
  • Nr.290 – Brașov – CORONA (1930 - 1939) 
Insigna - M.I.U. Cluj Napoca 76 (Ministerul Industriei Ușoare)
Insigna de mai sus a fost bătută în anul 1976 la Cluj Napoca pentru a marca probabil vreo întâlnire a specialiștilor din domeniul MIU (Ministerul Industrie Ușoare). În subordinea acestui minister comunist se aflau toate întreprinderile industriale mai puțin cele din domeniile: industria metalurgică, industria chimică, industria minieră, petrolului, geologiei, energiei electrice, economiei forestiere și materialelor de construcții, construcții industriale, construcții de mașini, mașini-unelte, electrotehnică, electronică, etc, adică tot ce însemna producție industrială măruntă. 
Cluj Napoca (până în 1974 Cluj; în germană Klausenburg, în maghiară Kolozsvár, în dialectul săsesc Kleusenburch, în latină Claudiopolis) este un municipiu reședință de județ și cel mai mare oraș al judeţului Cluj, ce numără aproximativ 310000 locuitori. În trecut a fost reședința comitatului Cluj și una dintre capitalele istorice ale Transilvaniei. Numele de Cluj provine, cel mai probabil, din latinescu Castrum Clus, folosit pentru întâia oară în secolul al XII-lea pentru a desemna cetatea orașului medieval de aici. Toponimul Clus are semnificația de „închis” în latină și se referă la dealurile care înconjoară orașul. O altă ipoteză acceptată este aceea a provenienței numelui topic din germanul  Klaus sau din cuvântul Klause (însemnând «trecătoare între munți» sau din clusa «stăvilar, baraj»). Prima atestare documentară a unei așezări pe teritoriul de astăzi al Clujului a fost făcută de către geograful grec Ptolemeu, care a menționat aici una dintre cele mai însemnate localități din Dacia, cu numele Napoca. Cea dintâi atestare a Napocii romane datează din perioada imediat următoare războaielor de cucerire a Daciei,din anii 107 - 108, și constă dintr-o bornă militară, descoperită la Aiton, rezultată de la construcția unui drum strategic imperial. Prin decretul Consiliului de Stat nr. 194 din 16 octombrie 1974, semnat de Ceaușescu, municipiului Cluj i-a fost atribuit numele Cluj-Napoca, "pentru a eterniza denumirea acestei străvechi așezări - mărturie a vechimii și continuității poporului român pe aceste meleaguri. Sus am postat stemele orașului, de-a lungul vremurilor, și fotografiile câtorva monumente de cultură și arhitectură clujene, din vremuri diferite, dar și câteva trimiteri poștale ilustrate. 
Strada Unio
Biserica Sfântul Mihail 
Casa natală a lui Matei Corvin
Catedrala ortodoxă
Cazinoul din Parc
Clinica Universității
Gara
Grădina botanică
Grupul statuar Matei Corvin
Grupul statuar Mihai Viteazu
Sinagoga neologă
Institutul de creștere pentru fete Marianum 
Monumentul eroilor sovietici
Palatul Banffy
Palatul Justiției
Parcul Victor Babeș
Piața Ghiorghi Dimitrov și Templul
Piața Libertății
Râul Someș
Teatrul maghiar
Templul piaristic
Stadionul Arena
Teatrul național
Palatul Szeky
Prefectura
Universitatea
Primăria
Vedere
Județul Cluj este un județ situat în partea central-vestică a României, în centrul provinciei istorice Transilvania, întins pe 6674 kilometri pătrați și numărând aproximativ 692000 de locuitori. Capitala județului se află în orașul Cluj - Napoca. Ca subdiviziuni administrativ-teritoriale județul se compune din 5 municipii - Cluj Napoca, Dej, Turda, Câmpia Turzii și Gherla, 1 oraș - Huedin și 74 de comune. Sus am postat harta, stemele interbelică, comunistă și actuală ale județului și mai jos fotografiile câtorva monumente de cultură și arhitectură din județul Cluj, din vremuri diferite, alte frumoase locuri de vizitat în acest județ și câteva trimiteri poștale ilustrate.
Cheile Turzii
Mănăstirea - Nicula
Poiana - Horea
Stațiunea - Beliș (Fântânele)
Lacul de acumulare - Drăgan (Floroiu)
Primăria - Turda
Vedere - Apahida
Ruinele castelului - Bologa
Vedere - Borșa
Castelul - Bucea
Vedere - Buza
Vila Dr. Peter - Câmpia Turzii
Fabrica de cuie - Câmpia Turzii
Biserica reformată - Căpușu Mare
Vederi - Dej
Biserica romano catolică - Dej
Hotelul Ungaria - Dej
Hotelul Europa - Dej
Liceul Andrei Mureșanu - Dej
Monumentul Leu -Dej
Someșul la Hagău - Dej 
Liceul Ferdinand - Turda
Vedere - Gherla
Intrare în salină - Turda

__________ooOoo__________

PERSONALITĂȚI POLITICE
PE BANCNOTELE LUMII
Regele spaniol Alfonso XIII, 
a trăit între anii 1886 - 1941, 
a condus între anii 1886 - 1931

Detaliu vignetă de pe un set de cupoane
de raționalizare a bunurilor de larg consum
din timpul războiului civil spaniol

Câteva ornamente decorative periferice
de pe acțiuni olandeze

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 24.09.2019

Niciun comentariu: