sâmbătă, 19 martie 2016

NORDHAUSEN - GERMANIA


Mai jos admiri și alte fotografii reprezentând monumente de 
cultură și arhitectură din localitatea germană NORDHAUSEN,
districtul NORDHAUSEN, landul TURINGIA, câteva trimiteri 
poștale ilustrate din vremuri diferite, dar și o monedă, 
o medalie și o insignă locale 
Primăria
Biserica St. Blaise
Catedrala
Zidul orașului
Gara
Muzeul Flohburg
Statuia lui Bismark
Strada Rauten
Teatrul
Turnul Juden
Muzeul
Piața Korn
Arhitectură locală
Piața Luther
Monedă locală
Medalie locală
Insignă locală


***

O PASTILĂ DE UMOR
DIALOG EPIGRAMATIC
VORBE DE DUH
DE LA ÎNAINTAȘI 

___________xxx__________

O MEDALIE, 
O PLACHETĂ, UN JETON ȘI
CÂTEVA INSIGNE ROMÂNEȘTI

Informaţii generale despre medalistică  şi subiectul ei de studiu, MEDALIA, poţi citi în articolul  "Le Havre - Franţa".

INSIGNA este un obiect mic, foarte variat ca formă şi culoare, confecţionat din materiale diferite, preponderent metalice, purtat la piept, la şapcă, pălărie sau bască şi care indică, prin imagini reprezentative sau simboluri grafice, apartenenţa unei persoane la o organizaţie, la un club, etc. Există insigne sportive pentru fani și apartenenţa la un club, de identificare localitate, de identificare societate comercială, de identificare grup, organizaţie politică, civică, religioasă, de identificarea asociaţii, de nivel de pregătire-calificare, de participant la manifestări sportive, culturale, artistice şi de altă natură, etc. 

Conform  DEX (Dicţionarului explicativ al limbii române),  PLACHETA este o medalie pătrată sau dreptunghiulară, care, de obicei, are o singură faţă modelată cu desene, basoreliefuri sau inscripţii şi  se oferă ca recompensă la concursuri, alte întreceri de orice fel sau în semn de recunoştinţă faţă de meritele unor personalităţi. Placheta face parte din categoria generală a medaliilor. Medalia îşi are originea în monedele comemorative. Este confecţionată cel mai adesea din metal (aur, argint, bronz, etc). Numele "medalie" derivă din latinescul metallum, fiind preluat de toate popoarele romanice - de italieni (medaglia), francezi (medaille) şi spanioli (edala).  

Insignă - Ion Luca Caragiale
Ion Luca Caragiale (născut la 1/13 februarie 1852 în localitatea Haimanale, azi Ion Luca Caragiale din judeţul Dâmboviţa şi decedat la 9 iunie 1912 la Berlin) a fost un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic şi ziarist român, de origine greacă. Este considerat a fi cel mai mare dramaturg român şi unul dintre cei mai importanți scriitori români. A fost ales membru post-mortem al Academiei Române. Iată câteva informații mai puțin cunoscute din biografia lui Caragiale;
 • După ce s-a despărțit de prima nevastă,cântăreața și artista madam Caliopi, nu sunt documente că tatăl său s-ar fi căsătorit legal cu a doua soție. La rândul său, Caragiale strică ambâțul fiului său Mateiu pe care îl are în afara căsătoriei. 
 • Copilăria mică și-o petrece la Haimanale, dar școala primară o face la Ploiești, la Școala Domnească nr.1. A avut ca învățători pe Zaharia Antinescu și Bazil Drăgoșescu. De la acest învățător a învățat să pună virgule și să aplice regulile gramaticii cu ajutorul unei nuielușe usturătoare. În clasa a 3-a școala a fost vizitată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, iar scriitorul își amintește clar întâmplarea. 
 • Învață la gimnaziu și este chiar premiant, dar nu termină niciodată liceul.
 • Fără voia tatălui începe să studieze actoria în clasa unchiului său Costache, dar tatăl îl aduce urgent la Ploiești și devine copist la Tribunalul Prahova. 
 • Republica de la Ploiești este denumirea unei mișcări antimonarhice din data de 8 august 1870 cunoscută în presa cotidiană sub numele de tulburările de la Ploiești. Tânărul Caragiale a participat la revoluția de la Ploiești, a dezarmat un ofițer și a stat în preajma conducătorului ridicolei republici de o zi. 
 • Pentru o scurtă perioadă între 1888 și 1889 a fost directorul teatrului național aflat pe atunci pe Calea Victoriei în locul actualului Hotel Novotel care încă mai păstrează fațada fostului teatru. Deși stagiunea deschisă de el a avut succes nu a obținut suficientă susținere din partea actorilor pentru a continua. 
 • Din lipsă de bani se apucă de negustorie. Mai întâi deschide o berărie în București la Gambrinus aproape de intersecţia dintre străzile Ion Câmpineanu şi Calea Victoriei, iar apoi la Iași și la Buzău. 
 • Caragiale a fost acuzat că ar fi plagiat Năpasta după o piesă a scriitorului ungar Istvan Kemeny, intitulată „Nenorocul”. Acuzația a apărut în anul 1901 în două articole din Revista Literară semnate cu pseudonimul Caion. Furios, Caragiale s-a adresat presei din București, a aflat numele real al autorului, l-a acționat ]n justiție și a câștigat fără probleme, grație pledoariei avocatului său, Barbu Ștefănescu Delavrancea.
 • Mama sa a moștenit o parte importantă din averea unei rude: Momuloaia. Au urmat multe procese și abia după 1900 s-a terminat toată procedura iar Caragiale a moștenit o frumoasă sumă de 433333 lei. Cu această moștenire a avut posibilitatea să se stabilească la Berlin.
 • Etimologia numelui Caragiale are 3 variante: caragiali - pe turcește oglindă neagră, cara-țali adică spin negru și cara-ceali adică mărăcine negru tot pe turcește
 • Se spune că fosta statuie a lui Caragiale din fața teatrului național, actualmente pe strada Maria Rosetti a fost concepută inițial de sculptorul Constantin Baraschi ca o statuie a lui Lenin, dar în momentul în care nu a reușit să o vândă i-a tăiat capul și l-a pus pe cel al lui Caragiale în loc.
Placheta - I.I.R.U.C. Service Secția 2 * 1968 - 1988
(Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul) 
I.I.R.U.C. Service este o companie de I.T. (programe calculator) din România. Compania a fost achizionață în februarie 2008 de către grupul Raiffeisen Informatik din Austria. Compania oferă servicii de IT&C, outsourcing, Field Service Support, Client Management, precum și retail cu case de marcat, cântare, echipamente IT. În anul 2009 compania avea 320 de angajați și o cifră de afaceri de circa 11,5 milioane de euro. Sus am postat logo-ul și o poză cu sediul central al I.I.R.U.C. Service - București. În baza H.G.633 din 27 martie 1968, pe data de 1 aprilie 1968 se înfiinţează "Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul" (I.I.R.U.C.), cu sediul în Bucureşti, sub îndrumarea şi controlul Secretariatului permanent al Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu echipamente de calcul şi automatizarea prelucrării datelor. Deasupra am postat două logo-uri ale I.I.R.U.C. și sediul central al întreprinderii din București. Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul va avea ca obiect:
- întreţinerea şi depanarea utilajelor de calcul la beneficiari sau în atelierele proprii;
- realizarea reviziilor periodice şi reparaţiilor capitale la utilajele de calcul;
- aprovizionarea în mod centralizat cu piese de schimb din ţară şi străinătate, pentru asigurarea întreţinerii şi reparaţiilor de utilaje de   calcul la întreprinderea menţionată mai sus, cît şi la atelierele proprii ale deţinătorilor acestor utilaje;
- asigurarea pregătirii cadrelor de specialitate prin şcolarizare în ţară şi străinătate;
- asigurarea întreţinerii şi reparării utilajelor de calcul importate, în colaborare cu firmele furnizoare;
- asigurarea întreţinerii şi reparării utilajelor de calcul exportate, în colaborare cu firmele furnizoare din ţară. 
Pe măsura dezvoltării activităţii şi în funcţie de necesităţi, în baza aprobării Comisiei guvernamentale pentru dotarea cu echipamente de calcul şi automatizarea prelucrării datelor, se vor putea înfiinţa subunităţi ale Întreprinderii pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul pe teritoriul ţării, cu gestiune economică proprie limitată. Pentru întreţinerea curentă, în centrele de calcul electronice şi mecanografice sau la unităţile care posedă un număr mare de utilaje de calcul vor putea funcţiona grupe de întreţinere în subordinea acestora, cu avizul Întreprinderii pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul. În studiile tehnico-economice ce se vor elabora pentru dotarea cu calculatoare electronice şi echipamente de calcul vor fi prevăzute mijloacele materiale pentru întreţinerea curentă şi personalul grupelor de întreţinere. Grupele de întreţinere vor fi coordonate, îndrumate şi controlate din punct de vedere tehnic de către Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul. Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul va prelua de la secţiile de maşini de calcul din întreprinderile "Accesorii mecanice pentru industria textilă" şi "Ciclop", personalul, baza materială (aparatură, piese de schimb, utilaje), precum şi sarcinile acestora de întreţinere şi reparare a utilajelor de calcul. Întreprinderea pentru întreţinerea şi repararea utilajelor de calcul va lua măsuri de şcolarizare a cadrelor de specialitate în ţară şi în străinătate, folosind în primul rând contractele de colaborare economică cu furnizorii din străinătate, posibilităţile de şcolarizare în ţară şi de formare de cadre pentru şcolile proprii. Deasupra am postat sediul I.I.R.U.C. din Baia Mare.
  
Medalia Congregațiilor Mariane
Preasfântă născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi!
Congregațiile Mariane sunt forme asociative în cadrul bisericii catolice mondiale, cu scopul de preamărie și rugăciune la Maica Domnului. Devoţiunea creştinilor faţă de Prea Sfânta Fecioară Maria s-a manifestat în cursul istoriei mântuirii, şi în special în momentele de cumpănă, prin instituirea de organizaţii, mişcări, congregaţii în cadrul Bisericii, dar mai ales prin ridicarea de lăcaşe de cult închinate Preacuratei. Una din aceste asociaţii, ivită încă din secolul XVI, într-o perioadă de frământări religioase, este Mişcarea mariană, cunoscută şi sub alte denumiri ca Asociaţia mariană, Congregaţia mariană etc. Originea ei se află într-un moment istoric în care tulburările religioase din timpul Reformei atacau cu violenţă pe Maria, Născătoarea de Dumnezeu.Reuniunea Mariană a fost fondată la Roma, în 1563 de către un tânăr profesor al Colegiului Roman al Societăţii lui Isus, Ioan Leonis, de origine belgian. Acesta îi aduna în jurul său pe elevii cu care se ruga împreună cerând ocrotirea Maicii Domnului şi folosind ocazia de a vorbi tinerilor despre persoana Maicii Domnului. Aceste întâlniri s-au extins cuprinzând şi adulţi, bărbaţi şi femei, care aveau o devoţiune specială pentru Fecioara Maria. Această mişcare s-a dezvoltat în timp, susţinută fiind chiar de cardinali, papi etc., astfel că în fiecare parohie s-au înfiinţat societăţi mariane, cu un rol social şi umanitar deosebit, pornind de la virtuţile Mariei, de la necesitatea păstrării credinţei, sfinţeniei, carităţii.În anul 1584 Papa Grigore XIII a recunoscut aceste Congregaţii Mariane care s-au răspândit în toată lumea şi i-a dat numele „Prima Primaria”. Acesteia îi sunt afiliate toate congregaţiile care beneficiază de indulgenţe şi favoruri acordate de Sfântul Scaun. Această mişcare astăzi e foarte mult răspândită făcând-o prezentă pe Fecioara Maria ca Mamă a creştinilor, pentru realizarea unităţii fraţilor în jurul Ei, ca într-o familie autentică, devenită biserică domestică. Membrii se întâlnesc periodic, îşi aleg un preşedinte, în ascultare faţă de preotul paroh.
Maica Domnului sau Fecioara Maria a fost, conform scrierilor Noului Testament, mama lui Iiisus din Nazaret. Conform protoevangheliei după Iacob, Fecioara Maria a fost fiica lui Ioachim și Ana. Conform Noului Testament, în momentul conceperii lui Iisus Hristos, fapt ce i-a fost revelat de către Arhanghelul Gabriel,ea era logodnica lui Iosif din Nazaret. În tradiția creștină (ortodoxă, catolică, anglicană și luterană) precum și în cea musulmană, a rămas prin minune fecioară în timpul conceperii și nașterii lui Iisus. Conform definițiilor dogmatice adoptate de Sinodul ecumenic de la Efes, din anul 431, la fel cum păcatul a venit în lume printr-o femeie – Eva - tot printr-o femeie – Maria - a venit în lume și mântuirea. Maria a fost denumită de aceea "noua Evă". Venerarea Mariei ca fecioară joacă un rol important deopotrivă în bisericile ortodoxe, cea catolică, cea anglicană și cele orientale. Un număr foarte mare de biserici și catedrale îi poartă numele, și ca exemplu aproximativ 70% din catedralele franceze. 

Insigna - Metro & Makro 35 de ani
Cash & Carry numărul 1 în Europa
METRO si MAKRO Cash & Carry este in lanț de magazine răspândit în peste 25 de țări ale lumii, care rulează un număr mare de operațiuni comerciale, cu peste 25 de milioane de clienți. Cu peste 750 de magazine en-gros, METRO Cash & Carry este un important jucător internațional în comerțul cu ridicata și este cea mai mare divizie de vânzări în ceea ce privește veniturile din cadrul METRO GROUP. Obiectivul principal al METRO GRUP este orientat spre a ajuta clienții profesioniști să ruleze cu succes propriile afaceri. Compania en-gros, care a sărbătorit a 50-a aniversare în anul 2014, pune pasiune, ambitie, creativitate si flexibilitate a afaceri.

Jeton - La mulți ani! - 1 Martie 1885
JETOANELE sunt piese din metal sau alte materiale nemetalice, asemănătoare ca formă şi ca dimensiune monedelor și sunt folosite pentru declanșarea unui automat de muzică, pentru procurarea unor băuturi sau mici obiecte, ori pentru acces într-o anume incintă, etc. Pe unele jetoane este înscrisă chiar şi o valoare, sau numele unei firme, magazin, localitate, etc. În cazuri deosebite jetoanele sunt folosite şi ca număr de ordine. În mod cu totul special ele au fost precursoarele monedelor metalice, fiind folosite pentru efectuarea unor plăţi pe plan local şi uneori ele reprezintau o sumă încasată de membrii unor consilii de administraţie ale unor societăţi, pentru participarea la ședinţe, şi care, ulterior, erau schimbate la casierii în monedă adevărată.

___________ooOoo__________

O ACȚIUNE ROMÂNEASCĂ
ÎN LIMBA MAGHIARĂ
DIN INDUSTRIA BANCARĂ
Acțiune Societatea pe acțiuni Banca populară 
localitatea Periam, județul Timiș
(Perjámos-Haulikfalvai Népbank mint)

Detaliu vignetă de pe un bilet de loterie spaniol

Câteva vignete de pe acțiuni poloneze

con_dorul@yahoo.com

MOUSAIOS - 19.03.2016

Un comentariu:

VG spunea...

sunt in Berlin la fiica mea. in 1990 am fost la service patru luni pana la unu iulie 1990, la unificare dar nu imi aduc. aminte unde era blocul cu apartamentele, din Pankov, unde am stat la d.na Krebs. stie cineva?
gaftea@gmail.com
minisisteme bucuresti la dl. Udrea